23.05.2019 | Petter Nyeng, produktsjef Format

Felleskjøpet ønsker å bidra til god dyrevelferd, både for dyrenes egen del, men også fordi god dyrevelferd bedrer produktiviteten.

Format Trivsel er en velferdsblanding som Felleskjøpet lanserte i juni 2017. Det er et spesielt fiberrikt tilskuddsfôr basert på roesnitter, og med en stor pelletsdiameter (12 mm). Den kan brukes til alle typer gris, men vi anbefaler den spesielt til slaktegris. Format Trivsel gir slaktegrisene en god metthetsfølelse samtidig som den blir aktivisert gjennom å stimulere dens naturlige instinkt for å søke etter matbiter.

Format Trivsel kan med fordel brukes daglig. Våre erfaringer er at daglig bruk , gitt på golvet i kombinasjon med rikelig med strø og grovfôr, sysselsetter grisen over en lengre periode. Den kaster seg ikke over fôret, men grisen plukker opp bit etter bit i løpet av en lengre periode, og gir roligere griser. Det er viktig å gi Trivsel sammen med strø/grovfôr, fordi grisen da må lete etter «godbitene». 12 mm pellets sikrer at grisen blir spesielt interessert i å finne den, og svinnet blir minimalt.

Kunder som bruker Format Trivsel erfarer også at de kan holde igjen mer på den ordinære fôrtildelingen og dermed oppnå en god fôrutnyttelse. Når grisen appetittfôres, tar grisen opp noe mindre med Format Trivsel, og fôrutnyttelsen påvirkes lite.

Her kan du høre hva en av brukerne sier om Format Trivsel: