07.10.2015 | Jørgen Formo, fagkonsulent svin

Hensikten med en prestarter som FORMAT Start 170 er hovedsakelig å tilby spedgrisen fast føde i starten av perioden mens den går med purka. Mange smågrisprodusenter kan være skeptiske til bruken av slikt fôr, og betrakte det som en kostbar og unødig form for fôring. Det er likevel flere grunner til at et spesialtilpassa kraftfôr tidlig i grisens liv kan påvirke den totale produksjonen gjennom å virke som en tilrettelegger i forkant av avvenninga.

Små mengder gir store resultater

En motforestilling man ofte møter er at spedgrisen ikke spiser noe kraftfôr av betydning den første tida. Dette argumentet er forståelig i og med at det er snakk om små mengder fôr, og forskjell i hvilken grad den enkelte spedgrisen i kullet tar til seg fast føde. Men selv hos gris som får i seg små mengder FORMAT Start 170 utvikles mikrofloraen og immunsystemet. Samtidig induseres enzymsekresjonen og tarmene omdannes. Så og si samtlige fordeler oppnås med de første små mengdene av fôret.

Et alternativ også nærmere avvenning

Bruken av prestarter har økt de siste årene, og flere produsenter har opplevd god effekt av å bruke slike blandinger også videre fram mot avvenning. Besetninger med optimalt miljø og svært høy tilvekst får på denne måten virkelig ut smågrisens potensiale. Samtidig har svake smågris lettere for å henge med og oppnå en tilfredsstillende avvenningsvekt.

Forskjell på fôropptak og fôrutnyttelse

Ideelt sett skal smågrisene tildeles små og hyppige mengder kraftfôr hver dag fram til avvenning. Parallelt er det vel så viktig å ha fokus på å maksimere purkas melkeproduksjon gjennom fôring med FORMAT Laktasjon i dieperioden.  Enkelte produsenter opplever at smågrisen blir tung og rund når den får spise purkefôr. Det er imidlertid betydelig forskjell på næringsbehovet til mor og avkom. Fôring fram til avvenning har til hensikt å utvikle mikrofloraen, tarmen, enzymene og hele fordøyelsessystemet. Her kommer det optimaliserte prestarter-fôret til sin rett. Målet er å få en smågris med godt utvokst tarmsystem, og ikke kun en tung smågris.

Smågrisen yter mest når den får spesialbehandling

Således blir det feil å tenke at spesialisert fôring av smågrisen i dieperioden ikke lønner seg. Egne kraftfôrblandinger til smågris i denne livsfasen har vist seg å forbedre fôropptak og ytelse. Økt fôrutnytting kan blant flere årsaker forklares med en velutviklet tarmstruktur og mikroflora framdyrket gjennom fôringa i dieperioden.

Etternølere kommer også i mål med prestarter

Ved avvenning vil det alltid være noen smågriser som ikke er store nok. Slike etternølere blir hengende bakpå da de ikke fordøyer fôret like godt som sine større kullsøsken. FORMAT Start 170 sitt innhold av lettfordøyelige råvarer og protein fra melkeprodukter innebærer en mindre utfordrende tid etter avvenning for disse. Slik flere produsenter har erfart, vil denne ekstra «godbiten» i form av prestarter-fôr gi de minste smågrisene et løft. Bruken av prestarter til smågris har med andre ord et stort potensiale for både bonde og besetning.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 8, 2015.