0

Laget nytt smågrisfôr etter kundens ønske

Felleskjøpet snudde seg raskt rundt, da smågrisprodusent Olav Vold på Stange etterlyste et kraftfôr med ekstra tilskudd av vitamin E og selen. Få dager senere var fôret klart fra fabrikken på Kambo og kunne testes. Nå tilbys fôret til alle smågriskunder

Olav Vold og ansatt sitter på huk med hånden i forbøtte

FORNØYD: Olav Vold (til venstre) gir honnør til Felleskjøpet for rask og god hjelp med å justere smågrisfôret, som de for anledningen har tatt med en bøtte av. Til høyre Aivars Tolis, som jobber fulltid på garden. Foto: Mona Vaagan

– Jeg er veldig fornøyd, sier Olav Vold når Samvirke kommer på besøk sammen med Terje Heggelund, fagkonsulent svin i Felleskjøpet.

– Jeg synes det er bra at vi blir tatt på alvor, og at vi har noen å ringe, legger Vold til.

Olav Vold og kona Hanne driver med hovedsakelig korn og smågris på garden Gaustad Nordre på Ottestad. Det hele startet med høyere smågrisdødelighet enn vanlig i besetningen. Vold trodde først det skyldtes ødemsjuke, som skader vevet hos grisen og i verste fall kan føre til at den dør. Men han hadde ikke vært plaget med ødemsjuke i besetningen tidligere, så han tok med to av de døde grisene til Veterinærinstituttet og fikk dem obdusert. Det viste seg at grisene hadde dødd av akutt hjertesvikt.

Kontaktet forsker

Vold ble anbefalt å ta kontakt med NMBUs avdeling i Sandnes. Der har de et eget forskningsprosjekt som tar for seg selenmangel hos svin (se undersak). Prosjektet koordineres av Marianne Oropeza-Moe.
– Marianne mente at dødsfallene kunne skyldes mangel på E-vitamin og selen. De hadde nylig hatt et tilfelle av dette på Jæren, der hun hadde anbefalt å øke dosen av dette i fôret. Så da kontaktet jeg Felleskjøpet og spurte om de kunne hjelpe meg, sier Olav Vold.

Og det kunne Felleskjøpet. Terje Heggelund forteller at alle involverte parter – produktsjef, optimerer og fabrikken på Kambo – snudde seg fort rundt.
– Det er også noe av tanken med den nye fabrikken på Kambo, at vi skal omstille oss raskt ved behov, sier Heggelund.

I løpet av noen få dager var det nye fôret hos Olav Vold. Fôret, FORMAT Kvikk 160 med ekstra tilskudd av selen og vitamin E, ble først prøvd ut på to puljer smågris, med godt resultat. På den første puljen var det ingen som døde. Han hadde også bare et par-tre dødsfall på den neste puljen, noe han regner for å være innenfor normalen.

– Jeg synes også det virker som grisene er blitt mindre aggressive etter at vi begynte med det nye fôret, sier Vold.

Tilbys nå til alle

Etter flere vellykkede forsøk, har Felleskjøpet nå økt mengden av vitamin E og selen i alle fôrblandinger til smågris. Terje Heggelund ser mangelsymptomene hos smågris i lys av den genetiske utviklingen.
– Grisen er i stadig endring og vokser raskere enn noensinne. En slik tilvekst forutsetter en optimal utvikling av organer og muskler. Er tilveksten høyere enn det kroppen greier å holde tritt med, kan grisen få utfordringer. Hos Olav Vold vokser smågrisen enormt fort, over 600 gram er ikke uvanlig i gjennomsnitt for puljen, sier han.

Heggelund understreker at et tett samarbeid med Norsvin og Felleskjøpet Fôrutvikling og tilbakemeldinger fra kunder er avgjørende for at Felleskjøpet skal utvikle seg i takt med genetikken.
– Samtidig må vi ha fokus på kostnader og holde kraftfôrprisen nede ut til kunden.

Felleskjøpet har et bredt utvalg til svineprodusentene med over 40 forskjellige blandinger. Bare til smågris er det nå fem forskjellige blandinger som er tilpasset smågrisens utviklingsstadier. Så det er store muligheter til å finne noe som passer, sier Heggelund.

Tilfreds med kundeforholdet

Olav Vold bruker smågrisfôret fra Felleskjøpet til grisene er 16-17 kilo. Etter det får de egenprodusert kraftfôr i restløst våtfôringsanlegg. Det egenproduserte kraftfôret lager Vold av egen fôrhvete, som han først har tatt prøver av. Kornet blandes med soya, sildemjøl og betefôr fra Felleskjøpet og premiks fra en felles leverandør. Han tilsetter også noe maursyre.

Olav Vold er tilfreds, ikke bare med håndteringen av utfordringene rundt smågrisfôret, men med hele kundeforholdet til Felleskjøpet.
– Felleskjøpet er vår viktigste samarbeidspartner, etter slakteriet. Jeg synes Felleskjøpet har forandret seg veldig i positiv retning. Det har skjedd en positiv holdningsendring i bedriften de siste seks-sju årene, sier han.

Vold er i dag totalkunde, og kjøper også maskiner og andre driftsmidler fra Felleskjøpet, i tillegg til å levere korn. Han framhever spesielt Felleskjøpets brukerkurs, som han har hatt god nytte av.
– Jeg har kjøpt maskiner fra andre firma før. Men ut fra mitt behov blir det Felleskjøpet heretter. Felleskjøpet er til å stole på, avslutter Olav Vold.

Har du spørsmål om smågrisfôr? Kontakt din fagkonsulent.

Denne saken står også på trykk i Samvirke 4-2017

Forsker på selen

Forskere ved NMBUs avdeling i Sandnes vil finne ut om det må lages nye normer for selen i svinefôr.

NMBU-forskerne vet om flere enkelttilfeller av plutselig hjertesvikt hos gris der de tror selenmangel er årsaken. Men de vet ikke hvor utbredt dette er. For å bidra til å løse problemet med selenmangel, vil de kartlegge hva som er det reelle selenbehovet hos grisen.

Forskerne vil også se på hvordan selen og vitamin E virker sammen.
– Dagens grenseverdier for tilsetting av selen kan passe gårsdagens gris. Vi kjenner trolig ikke det optimale selenbehovet for dagens hurtigvoksende og fôreffektive gris, sier koordinator Marianne Oropeza-Moe til Svineportalen.no.

Forskningsprosjektet startet i 2014 og avsluttes i høst. Ut fra resultatene vil forskerne gi råd om dagens regelverk bør endres.

Kommentarer