12.05.2017 | Margareth Fosseng, fagsjef FORMAT svin

Grisen er fra naturens side et aktivt dyr som liker å rote i jorda på jakt etter spiselige objekter. Allerede fra ung alder av har den stor interesse for litt større matbiter som f.eks. nøtter, og grisen spiser naturlig gras og røtter den finner i jorda. For å stimulere disse naturlige instinktene har Felleskjøpet utviklet FORMAT Trivsel.

- FORMAT Trivsel er et tilskuddsfôr til slaktegris som gis på gulvet for å aktivisere grisen og stimulere dens naturlig atferd. Fôret er spesielt egnet i perioder med stress eller uro hos grisen. I tillegg til å aktivisere grisen gir fôret god metthetsfølelse når det brukes mye roesnitter i FORMAT Trivsel, sier Margareth Fosseng som er fagsjef svin i Felleskjøpet Agri.

FORMAT Trivsel kan ikke erstatte ordinært kraftfôr, og bør derfor utfôres i mengder som ikke påvirker annet fôropptak.

Et viktig produkt for urolig og stresset gris

Grisebesetninger som opplever økt uro og stress er en stor utfordring både for dyrene og bonden. De siste årene har det vært en utvikling mot gris som er mer urolig enn tidligere. Derfor er aktiviseringsmateriale i grisebingen som trekubber, greiner og grovfôr viktige for grisens velferd. Med FORMAT Trivsel vil også fôret bidra til å aktivisere grisen.

-Gris som holdes som produksjonsdyr lever som oftest hele sitt liv innendørs, noe som gjør at muligheten for å utføre atferd som er naturlig for den blir mindre. Blir det trangt i bingen vil dette også påvirke stressnivået.

Med FORMAT Trivsel kan dette motvirkes ved fôret, som kommer i pellets med hele 12 millimeter i diameter, gis på gulvet og at grisen kan gå rundt å spise pellets opp fra gulvet. I tillegg vil de ernæringsmessige komponentene i fôret avhjelpe stress, forklarer Fosseng.

FORMAT Trivsel består av fiberråvarer og viktige mineraler. Råvarene fyller godt i magen og mineral- tilsetningen bidrar til å holde grisen roligere.

Vi gjør oppmerksomme på at det kan være noe bestillingstid på varen nå i starten. 

Har du spørsmål om fôring av svin, kontakt din fagkonsulent