12.11.2015 | Jon Birger Ustad, kategorisjef I-mek

Gråkjær har over 40 års erfaring med utvikling av konsepter, prosjektering og bygging av fjøs i totalentreprise. Nå benytter vi denne erfaringen til å skape innovasjon for framtidas fjøs for norsk svineproduksjon. Dette vil gi svineprodusenten en unik mulighet til å bygge et optimalt fjøs.

– Vårt store innkjøpsvolum gjennom bygging av mer enn 300 000 m2 årlig gjør at vi får den beste innkjøpsprisen og den riktige kvaliteten på komponenter som inngår i byggeprosjektet. Vi er opptatt av langsiktige løsninger, våre fjøs skal være et sikkert valg for mange års produksjon til fordel for byggherren, uttaler Martin Rindom, divisjonsdirektør i Gråkjær, og fortsetter:

– Når våre prosjekteringsfolk gjennomarbeider byggeprosessen sikrer vi at selve byggingen forløper etter planen, og fjøset står klart for innflytting av dyra. Vi kaller det nøkkelferdige bygg.

Innovasjon for bonden

Gråkjærs utviklingsavdeling har som formål å utvikle produksjonsapparatet slik at prosjektene de realiserer sammen med sine samarbeidspartnere kan være med å sikre bondens fremtid i landbruket.

– Viktig her er at prosjektering og oppføring av produksjonsbygninger med effektiv logistikk, god dyrevelferd og et arbeidsmiljø som tilfredsstiller dagens medarbeidere. Ved å kjenne tilgjengelig teknologi og løsninger, inneha erfaring fra brukere og andre prosjekter, kan vi kontinuerlig utvikle oss sammen med kunden til å bygge det optimale fjøset, påpeker Rindom.

Ren luft til dyr og mennesker

Gråkjærs og FKAs konseptfjøs for slaktegris utnytter de siste nyvinninger innenfor landbruksbygg. Fjøset møter dagens og framtidas krav til produksjon, bygningsteknikk, dyrevelferd og miljø på alle plan. Dette oppnås gjennom gjennomtenkt planløsning, solide byggtekniske løsninger, optimal fôringsteknikk miljøvennlige energikilder og moderne ventilasjonsløsninger. Konseptfjøset er utviklet med ventilasjon gjennom spaltegulvet og utluftingskanaler under liggearealet, samtidig er ønsket om «vifte over tak» ivaretatt. Med denne ventilasjonsteknikken fjernes over halvparten av ammoniakk- og luktstoffene fra fjøsrommet og det er forberedt for fremtidig rensing av ammoniakk. Dette gir et svært godt miljø i fjøset både for dyr og mennesker. Huset bygges i utprøvde og robuste materialer utført i moduler slik at byggetiden forkortes. Vi garanterer en byggetid for bonden noe som betyr en forbedret og forutsigbar byggeøkonomi.

Prefabrikkerte liggearealer – sikker kvalitet

Med prefabrikkerte liggearealer sikres en hygienisk, sklisikker og ensartet overflate. Elementene leveres med ferdig innlagte varmesløyfer som sikrer et godt nærmiljø for grisen. Med prefabrikkerte liggearealer senkes byggetiden ytterligere.

MRSA

I Danmark har man stor erfaring med MRSA-problemer i svinebesetninger. Å unngå MRSA og annen smitte vil bli en økt utfordring på sikt. Det arbeides i konseptet med overflater og materialer som er mest mulig rengjøringsvennlig og ikke samler mer «skitt» enn nødvendig.

Utvidelsesmuligheter

Gråkjær har i mange år vært kjent for å planlegge produksjonsanlegg med mulighet for utvidelse. Dette har vært en avgjørende faktor for mange produsenter i markedene Gråkjær har arbeidet. Vi ser den samme utviklingen i Norge, mange tenker lenger frem enn akkurat dagens produksjon.

Trygghet

Gråkjær har jobbet med totalentreprise i over 40 år og har vært en solid samarbeidspartner for bønder i hele Skandinavia og øvrige Europa. I Norge har Gråkjær bygget ca. 350 fjøs de siste 15 årene. Gråkjær har tilpasset sine konsepter til norsk klima og byggkonsepter og bygger etter alle gjeldende norske forskrifter. Kontrakter er basert på Norsk Standard, noe som betyr sikkerhet for kunden.

Les mer på www.graakjaer.no 

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 9, 2015.