02.06.2015 | Jørgen Formo, fagkonsulent FORMAT

En motforestilling man ofte møter er at spedgrisen ikke spiser noe kraftfôr av betydning den første tida. Dette argumentet er forståelig i og med at det er snakk om små mengder fôr, og forskjell i hvilken grad den enkelte spedgrisen i kullet tar til seg fast føde. Men selv hos gris som får i seg små mengder FORMAT Start 170, utvikles mikrofloraen og immunsystemet. Samtidig induseres enzymsekresjonen og tarmene omdannes. Så og si samtlige fordeler oppnås med de første små mengdene av fôret.

Et alternativ fram mot avvenning

Bruken av FORMAT Start 170 har økt de siste årene, og flere produsenter har opplevd god effekt av å bruke blandingen også videre fram mot avvenning. Besetninger med optimalt miljø og svært høy tilvekst får på denne måten virkelig ut smågrisens potensiale. Samtidig har svake smågris lettere for å henge med og oppnå en tilfredsstillende avvenningsvekt.

Etternølere kommer i mål med FORMAT Start 170

Ved avvenning vil det alltid være noen smågriser som ikke er store nok, Slike etternølere blir hengende bakpå da de ikke fordøyer fôret like godt som sine større kullsøsken. FORMAT Start 170 sitt innhold av lettfordøyelige råvarer og protein fra melkeprodukter innebærer en mindre utfordrende tid etter avvenning for disse. Slik flere produsenter har erfart, vil denne ekstra «godbiten» gi de minste smågrisene et løft. Bruken av FORMAT Start 170 til smågris har med andre ord et stort potensiale for både bonde og besetning. 

 Har du spørsmål om kraftfôr og fôring ta kontakt med din fagkonsulent.