25.09.2018 | Victoria Bøhn Lund, Fagrådgiver svin

Resultatene viser at dette nye fôret hjelper grisungene gjennom denne tøffe perioden, gir bedre økonomi til bonden og bedre miljø.

For å forebygge diaré og ødemsyke bruker enkelte besetninger sinkoksid i perioden rundt avvenning. Det er i EU enighet om å fase ut bruken av medisinske doser sink i smågrisfôret innen 2022 og det diskuteres for tiden alternative løsninger. Medisinske doser sink er høye nivåer i fôret utover det som regnes som grisens næringsbehov. Det høye nivået gir en effekt i tarmen som hindrer diaré.

Bruken av medisinsk sink bør ned

I Norge er det allerede forbudt med bruk av rutinemessig høye nivåer av sink, kraftfôret skal kun inneholde grisens ernæringsmessige behov for mikromineralet sink. Unntaket er besetninger med store helseproblemer rundt avvenning, der det er tillatt med medisinsk sink på resept fra veterinær for en begrenset periode. Vi kan forvente at regelverket vil bli innstrammet også i Norge. Bruken av medisinsk sink er både negativt for miljøet og smågrisprodusentens økonomi. Å klare seg uten er dessuten et sunnhetstegn for besetningen som gjør at man kan oppnå bedre tilvekst og fôrutnyttelse. Alle svineprodusenter bør derfor søke å redusere bruken av medisinsk sink.

Hvorfor oppstår sykdom ved avvenning?

I Norge skjer avvenning rundt 4-5 ukers alder, fra naturens side en alder hvor grisens fordøyelsessystem er for umodent til å starte med fast føde. I naturen ville den fått en gradvis avvenning fra purkemelka fra 8 ukers alder. Immunforsvaret til grisungen er svakt ved 4-5 ukers alder og i tillegg er alle endringene som oppleves ved avvenning stressende for grisen. Purka forsvinner og dermed kilden til både næring og varme. Det er også purka som i stor grad har styrt fôringstidene ved å kalle på grisungene, så når hun er borte spiser ofte grisungene mindre og sjeldnere. Dette fører til strukturelle endringer i tarmslimhinnen hos grisen som gjør at grisen ikke like lett tar opp næringsstoffene fra fôret. Fôret beveger seg da saktere gjennom fordøyelseskanalen. Dette er uheldig fordi ufordøyd fôr passerer bakover til tykktarmen der det blir næring for uønskede e-kolibakterier. Disse oppformerer seg og grisen får diaré.

Forebygg med riktig management

Avvenningsdiaré kan til stor del forebygges ved riktige tiltak. Grisungene skal ha rene, tørre og varme forhold ved avvenning. Rolig håndtering av dyra og minst mulig blanding av ukjente dyr minimerer stress. Bruk av grovfôr til smågrisen rundt avvenning er positivt for å holde fordøyelsen i gang. Tidlig tilvenning til kraftfôr gjør fordøyelseskanalen bedre forberedt når melka blir borte. Riktig valg av kraftfôrtype, samt å fôre lite og ofte, bidrar til at grisen fordøyer mest mulig av proteinet i kraftfôret og reduserer dermed faren for diaréutbrudd.

FORMAT Pigg

Høsten 2018 lanserte Felleskjøpet kraftfôret FORMAT Pigg med ekstra fokus på de besetningene som har avvenningsutfordringer. I dette kraftfôret kombineres lettfordøyelige proteinråvarer med råvarer som skaper best mulig vilkår for proteinfordøyelse i mage og tarm. Dette resulterer i at mindre ufordøyd kraftfôr passerer bakover i tarmen og blir bakteriemat. Smågrisfôret brukes fra fødsel til 14 dager etter avvenning og er et fase 1-fôr.

Fornøyde testbesetninger

I utviklingen av FORMAT Pigg har vi testet fôret i flere besetninger som tidligere har måttet bruke medisinske doser sinkoksid for å få bukt med diaré hos smågrisen ved avvenning. 

Tilbakemeldingene fra testvertene er gode. Lars Kristian Rustan driver en kombinert besetning i Revetal, Vestfold.

– Jeg har i mange år brukt sink for å få bukt med avvenningsdiaré hos smågrisen. Uten sinkoksid opplevde jeg en del tap av smågris, i størrelsesorden 2-5 % per pulje. Jeg har i utprøvingen av FORMAT Pigg oppnådd de samme resultatene som med sinkbehandling. Salgsvektene er like gode og jeg har ikke mistet gris pga. avvenningsdiaré. Dette gjør at jeg kommer til å fortsette med FORMAT Pigg også etter avsluttet testperiode.

GODE SALGSVEKTER: – I utprøvingen av FORMAT Pigg har jeg oppnådd de samme resultatene som med sinkbehandling. Salgsvektene er like gode og jeg har ikke mistet gris pga. avvenningsdiaré, forteller Lars Kristian Rustan.
Foto: Privat

 

En annen produsent som testet kraftfôret er Abraham Aarsland i Rogaland. Han fikk høre om kraftfôret av sin kraftfôrkonsulent i Felleskjøpet Rogaland Agder og ville prøve et kraftfôr som kunne hjelpe grisungene bedre gjennom avvenningen.

– Tidligere har jeg brukt små mengder sink rundt avvenning for å unngå diaré. Jeg tildeler smågriskraftfôr manuelt de første 10 dagene og går deretter over til våtfôr. Fôringsopplegget med FORMAT Pigg de første ukene passet således godt i mitt system, forteller Rogalandsbonden.

Erfaringene etter prøveperioden er gode. Smågrisen har god appetitt på fôret og grisen ser frisk og fin ut. Aarsland planlegger å fortsette med FORMAT Pigg.

TILDELER MANUELT DE 10 FØRSTE DAGENE: – Jeg tildeler smågriskraftfôr manuelt de første 10 dagene og går deretter over til våtfôr. Fôringsopplegget med FORMAT Pigg de første ukene passer godt i mitt system, sier Abraham Aarsland. Foto: Gert Vognstoft, FKRA

Kombinerer med andre tiltak

I Fet, Akershus, driver Sigurd Ramstad kombinertproduksjon hvor deler av smågrisen fôres opp hjemme på gården og resten selges. Også Sigurd har tidligere vært plaget med avvenningsdiaré hos smågrisen. Han har tidligere brukt medisinsk sinkoksid. I utprøvingen av FORMAT Pigg har han ikke brukt sinkoksid, likevel har han ikke mistet gris. Dette er positivt for svinebonden som ønsker å fortsette med FORMAT Pigg. 

– Tidligere har jeg brukt FORMAT Robust 150. Under testingen av FORMAT Pigg har jeg ikke brukt sinkoksid. Jeg opplever fortsatt at jeg må fôre forsiktig i perioden rundt avvenning for å unngå diaré. I tillegg tilsetter jeg syre i våtfôret til smågrisen og de får avvenningstorv. Disse tiltakene sammen med FORMAT Pigg har gjort at jeg har lite tap etter avvenning og salgsvektene er uforandret fra da jeg brukte sinkoksid. Jeg tror Felleskjøpet er på sporet av noe med den nye blandingen og stoler på deres fagkompetanse. FORMAT Pigg er veldig greit å bruke både tørt og i våtfôringsanlegget, så jeg velger å fortsette med dette fôret, sier Ramstad.

Et samarbeid for vellykket avvenning

Erfaringene Ramstad har gjort seg er ærlige og vil nok gjelde enkelte besetninger. Kraftfôret kan ikke løse alt i en besetning med avvenningsdiaré eller ødemsyke. Målet til Felleskjøpet har vært å lage et kraftfôr som hjelper grisen å takle forandringen rundt avvenning bedre, slik at avvenningsproblemene blir mindre eller i beste fall helt borte. I testbesetningene har vi opplevd begge deler. Sammen med tiltak i fjøset for god hygiene, lite stress og lavt smittepress legges grunnlaget for en vellykket avvenning. Om vi lykkes med å hjelpe bonden i å redusere bruken av medisinsk sink er dette bra både for miljøet, svinenæringas omdømme og bondens økonomi.