27.04.2020 | Victoria Bøhn Lund, Fagsjef Svin

Så hvilken fôringsstrategi skal du velge?

Vi i Felleskjøpet ser at dagens smågris har godt av et proteinrikt smågrisfôr helt fram til 30 kg. Dette sikrer god tilvekst og fôutnyttelse hos ung gris med et umodent fordøyelsessystem. Å redusere proteinnivået i kraftfôret for tidlig ved å bruke slaktegrisfôr vil gi lavere salgsvekter. Samtidig vet vi at i enkeltbesetninger har et skifte til et svakere smågrisfôr eller sterkt slaktegrisfôr gitt økonomiske besparelser uten at produksjonsresultatene rammes i særlig grad. Konklusjonen må derfor være å ha gode registreringer for å dokumentere effekten i din besetning - både på totaløkonomi og produksjonsresultater.

Ikke dekning for sen fasefôring med dagens genetikk

Felleskjøpet Fôrutvikling har gjort en grundig gjennomgang av egne og internasjonale fôringsforsøk om fasefôring gjennomført det siste tiåret og finner ikke støtte for å fasefôre smågris de siste ukene før salg. Fasefôring etter avvenning gir lavere tilvekst og høyere fôrforbruk sammenliknet med enhetsfôring på et proteinrikt smågrisfôr.

Dagens gris takler enhetsfôring godt!

Dagens smågris har et enormt potensial for tilvekst. Dette ser vi av økning i daglig tilvekst i Ingris og hos testvertene våre (figur 1). I Ingris fra 2010 til 2018 har daglig tilvekst økt med 120 gram (fra 490 til 595 g/dag) og en av Felleskjøpets testverter var oppe i en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 618 g/dag! Vi ser at for å utnytte dette tilvekstpotensialet bør smågrisen få et proteinrikt kraftfôr i hele smågrisperioden. Dette taler for å bruke Format Kvikk 160 helt fram til salg.

Figur Fasefôring av smågris.jpg

Figur 1. Utvikling i daglig tilvekst hos smågris siste ti år. Rosa linjer er tall hentet fra Ingris og røde linjer er tall fra FKF sine forsøksdata.

Liten gris trenger et næringskonsentrert kraftfôr

Hos en nyfødt gris rommer magesekken kun 30 ml. Det skjer en enorm utvikling de første ukene av grisens liv, men gjennom hele smågrisperioden er magesekken og fordøyelseskanalens størrelse begrensende for hvor mye næring den klarer å ta opp. Derfor skal en smågris få et kraftfôr som er konsentrert på alle næringsstoffer, også energi og protein. I tillegg har et smågrisfôr et protein tilpasset smågrisens behov, som er forskjellig fra større slaktegris. I smågrisfôret prioriteres råvarer som er lettere fordøyelige for en umoden fordøyelseskanal hos ung gris.

720x480 Avvente_Maere04192010284.jpg

Figur 2. Avvent gris er fortsatt en ung gris med umoden fordøyelseskanal.

Noen besetninger klarer å opprettholde salgsvektene

Så er det ingen regler uten unntak. Vi ser at hos enkelte produsenter opprettholdes tilveksten og salgsvektene også når de går over til et kraftfôr med lavere proteinnivå de siste 1-2 ukene før salg. Dette gjelder typisk besetninger med høye salgsvekter over 30 kg. Om fôrforbruket holdes like lavt som ved enhetsfôring slik at fôrkostnadene blir lavere er det riktig valg i disse besetningene. Dette er typisk SPF-besetninger eller besetninger med veldig godt management.


De økonomiske tallene forteller deg hva som er rett valg!

For å gjøre riktig vurdering om hvorvidt det lønner seg å fasefôre i din besetning er du nødt til å følge med på utvikling i produksjonsresultater og dekningsbidrag. Om du klarer å nå like gode tall for tilvekst, salgsvekt og fôrforbruk med en fasefôring med rimeligere kraftfôr de siste to ukene før salg, er det klart at det er økonomisk lønnsomt å fasefôre. Får du derimot høyere fôrforbruk eller lavere salgsvekt kan inntjeningen på kraftfôrpris fort bli spist opp av lavere inntjening eller mer kraftfôrkjøp! Mange vil oppleve nettopp det. Vår oppfordring til deg blir derfor å følge endringer i resultater nøye for å finne ut hva som er rett fôringsstrategi i din besetning.