Første bud er selvfølgelig å ha en velfungerende smittesluse, som brukes av alle. Det vil si at også de som har sitt daglige virke i grisehuset bruker den aktivt. Når man kommer inn fjøsdøra skal det ikke være noen tvil om hvor man skal sette beina. Slusa skal være godt merket og ha et tydelig skille mellom rein og urein sone. Klær, skotøy og annet utstyr som brukes utenfor fjøset skal forbli i urein sone. I rein sone skal besetningens klær og skotøy benyttes, og kun der.

Et alternativ er å bruke engangsdresser med hette og solide skotrekk. Når man passerer fra urein til rein sone og motsatt, må man også huske på å vaske og desinfisere hendene. Tørk hendene med papir, et håndkle kan raskt bli en stor smittekilde. Munnbind og engangshansker bør benyttes om man får besøk av folk som normalt ikke tilhører besetningen.

Når veterinæren kommer

Veterinærens koffert skal ikke inn i fjøset. Ha gjerne en benk i tilknytning til smitteslusa hvor denne kan settes. Dette gjelder også utstyr rådgiveren bringer med seg, med mindre utstyret er godt desinfisert. Unngå at skriveblokker og lignende blir tatt med inn i fjøset, bruk i stedet enkeltark som kan kastes i ettertid. På den måten er man sikret at rådgiveren ikke tar med seg blokka si fra fjøs til fjøs, og på denne måten bringer en eventuell smitte videre.

Andre besøkende

Unngå unødvendige besøk i fjøset. Dyrebilsjåfører skal ikke inn i besetningens rene sone! Dette er dessverre et punkt hvor det syndes mye. Dyrebilsjåføren skal kun trenge å jage grisene fra urein sone og inn på bilen. Om man ikke har en egen urein sone eller utlastingsrom hvor grisene kan oppstalles i påvente av opplasting på bil, må noen være tilstede ved levering av gris slik at dyrebilsjåføren ikke trenger å gå inn i fjøset for å hente grisene.

Sjåføren av kraftfôrbilen har instruks om ikke å gå inn i fjøset. Sørg for at det henger en postkasse ved siloene, slik at prøveposer kan leveres der og ikke innenfor fjøsdøra. Sørg for at kadaver blir riktig håndtert. Det finnes containere å få kjøpt til oppbevaring av kadaver. Om slanger og annet utstyr på kraftfôrbilene kommer i kontakt med kadaver, vil dette gi en betydelig smitterisiko til andre besetninger som får besøk av den samme bilen.

Besøk utenlands

Har man vært på tur i utlandet og hatt kontakt med griser, skal det gå minimum 48 timer før man har kontakt med norske griser. 24 av disse 48 timene skal vedkommende ha oppholdt seg i Norge. Dette gjelder også om man får besøk av personer fra andre land. Før man går inn i besetningen skal det være en selvfølge å dusje og vaske håret godt.

Utenlandsk arbeidskraft bør testes for LA-MRSA før de begynner å jobbe i besetningen. Animalia har utgitt et hefte som heter «Smittesikker». Dette heftet er utgitt på sju ulike språk, slik at utenlandsk arbeidskraft kan lese om smittebeskyttelse på sitt eget språk.

På Animalia og Norsvin sine nettsider kan man finne mer informasjon om smittebeskyttelse av grisehus.