Halebiting er et velferdsproblem som kan oppstå plutselig og ramme hardt, ofte uten noen klar årsak. Dette er en unormal atferd hos gris, som man ikke ser i vill tilstand. Halebiting er en stressreaksjon, og utløses når dyra ikke gis mulighet til å takle påvirkninger fra omgivelsene på en naturlig måte. Forebygging er den aller beste måten å begrense halebiting på, gjennom å gi grisen et mest mulig optimalt liv.

Veterinærmedisinsk fakultet ved Helsingfors Universitet har studert hvordan ulike aktivitetsobjekter på en enkel og kostnadseffektiv kan sysselsette grisen og forebygge halebiting:

  • Halm
  • Trebiter
  • Rep
  • Plastrør
  • Kjetting
  • Øvrig materiell

Årsaken til halebiting kan være fôr-relatert, raseavhengig, miljøbetinget eller knyttet til management – ofte er det et samspill mellom flere av disse faktorene som samlet utløser reaksjonen. Det viktigste er å snarest mulig kunne avdekke årsakssammenhengen.

Sjekklister for miljø- og management er et godt hjelpemiddel for å kunne vurdere risikoen for halebiting i egen besetning.

På kraftfôrsiden er din lokale fagkonsulent en viktig samarbeidspartner.