22.10.2014 | Jørgen Formo, fagkonsulent svin

Halebiting er et velferdsproblem som kan oppstå plutselig og ramme hardt, ofte uten noen klar årsak. Dette er en unormal atferd hos gris, som man ikke ser i vill tilstand. Halebiting er en stressreaksjon, og utløses når dyra ikke gis mulighet til å takle påvirkninger fra omgivelsene på en naturlig måte. Forebygging er den aller beste måten å begrense halebiting på, gjennom å gi grisen et mest mulig optimalt liv.

Veterinærmedisinsk fakultet ved Helsingfors Universitet har studert hvordan ulike aktivitetsobjekter på en enkel og kostnadseffektiv kan sysselsette grisen og forebygge halebiting:

  • Halm
  • Trebiter
  • Rep
  • Plastrør
  • Kjetting
  • Øvrig materiell

Årsaken til halebiting kan være fôr-relatert, raseavhengig, miljøbetinget eller knyttet til management – ofte er det et samspill mellom flere av disse faktorene som samlet utløser reaksjonen. Det viktigste er å snarest mulig kunne avdekke årsakssammenhengen.

Sjekklister for miljø- og management er et godt hjelpemiddel for å kunne vurdere risikoen for halebiting i egen besetning.

På kraftfôrsiden er din lokale fagkonsulent en viktig samarbeidspartner.