FORMAT Trivsel er et tilskuddsfôr fra Felleskjøpet til bruk i tillegg til ordinært kraftfôr. Det består av store mengder roesnitter og andre fiberråvarer. Det inneholder også aminosyrer og mineraler som er gunstige for å redusere stressnivå hos gris. Råvarene fyller godt i magen og mineraltilsetningen bidrar til å holde grisen roligere. FORMAT Trivsel er ikke et fullfôr med nødvendig tilsetting av vitaminer, protein og mineraler og bruken må derfor begrenses.

En velferdsblanding

Det er økt fokus på dyrevelferd i svinenæringa. Alle må bidra til å bedre dyrevelferden ytterligere i norske besetninger og løfte fram alt det bra som gjøres der ute. Grisen er fra naturens side et aktivt dyr som liker å rote i jorda på jakt etter spiselige objekter. Grisen spiser naturlig gress og røtter den finner i jorda. Den har allerede fra ung alder en stor interesse for litt større matbiter som f.eks. nøtter. For å stimulere disse naturlige instinktene har Felleskjøpet utviklet kraftfôret FORMAT Trivsel. En stor pellets gjør at kraftfôret kan spres i bingen eller blandes sammen med strøet som brukes i bingen. Da må grisen bruke tid på å lete fram pelletsen, noe som gir en fin aktivisering.

Et kinderegg

Fordelen med FORMAT Trivsel er at den har mange bruksområder. Den kan brukes til smågris eller slaktegris som et sysselsettingsmateriale. FORMAT Trivsel kan også brukes til ungpurker og drektige purker på restriktiv fôring. Høy andel fiber gir grisen en metthetsfølelse. En mett gris er en glad gris som finner på mindre ugang. Fiber i kosten er bra for et sunt mage-tarmsystem. Samtidig gir måten FORMAT Trivsel tildeles på grisene en fin aktivisering når de leter kraftfôret fram fra strøet i bingen.

En løsning for deg med vakuumutgjødsling

Mange grisehus i dag er utstyr med vakuumutgjødsling som gjør det utfordrende å bruke større mengder halm og grovfôr. Da er FORMAT Trivsel et godt tilskudd til det grovfôret som brukes, og grisen tilføres ytterligere fiber. Roesnittene i FORMAT Trivsel vil løse seg godt opp i kontakt med vann i gjødselrennene og tetter ikke pumpene i et vakuumanlegg.

Møter kravene i Mattilsynets veileder

Mattilsynet kom i november 2017 med en veileder for tildeling av aktivitets- og rotemateriale til hjelp for svineprodusentene. Målet med slikt tilskudd er å forebygge kjedsomhet og frustrasjon ved å stimulere og aktivisere grisene. Det vil føre til bedre mental helse og velferd hos dyrene, og kan redusere forekomsten av halebiting og annen negativ atferd. I veilederen er det listet opp en rekke egenskaper materialet skal ha og hvordan det skal tildeles. Ved å bruke FORMAT Trivsel som ett av aktivitets- og rotematerialene i besetningen din sikrer du grisen noe som kan tygges på og er spiselig. Pelletsene kan også flyttes på. Således innehar FORMAT Trivsel flere av egenskapene Mattilsynet vektlegger som viktige ved et aktivitets- og rotemateriale.

Lurt med beredskap

Vi oppfordrer alle til å ha en sekk eller to av FORMAT Trivsel stående i fjøset i beredskap. Da har man raskt tilgang om det skulle oppstå en akutt situasjon med for eksempel halebiting.

 

 

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 5 2018.