10.12.2014 | Petter Nyeng, produktsjef Format

Norsk matproduksjon holder en svært høy standard, både ernæringsmessig og etisk, og ikke minst gjennom fraværet av uønska stoffer. Soppgifter i korn, også kalt mykotoksiner, hører til sistnevnte gruppe.

I enkelte år kan mykotoksiner i norsk korn være en utfordring. Felleskjøpet gjør et formidabelt arbeid for å kartlegge og sortere kornpartiene, slik at vi kan lage et kraftfôr til alle dyreslag innenfor anbefalte maksverdier.

Kjernen i dette arbeidet er kontrollen som skjer ved kornmottakene. Det blir tatt prøver av alle partier, og disse blir analysert med en hurtiganalyse for det mest aktuelle mykotoksinet; DON. Kornpartiene blir så sortert i ulike grupper og analysert på nytt ved et laboratorium, slik at vi i håndteringen videre har oversikt over nivåene som går inn i produksjonen av kraftfôr.

Ulik toleranse for soppgiften

Ulike dyreslag har ulik toleranse for mykotoksinene. Grisen har lavest toleranse, mens kua tolererer høyere nivå fordi bakteriene i vomma bryter ned mykotoksiner. De som utarbeider kraftfôrreseptene i Felleskjøpet, har den fulle oversikt over kornpartienes innhold, og lager resepter som for alle dyreslag vil ligge godt innenfor mattilsynets anbefalte grenseverdier. For å sjekke at vi lykkes i dette arbeidet, blir ferdig kraftfôr analysert for de mest aktuelle mykotoksinene etter en omfattende plan.

Felleskjøpet legger ned store ressurser på dette feltet for at du som kunde skal få et kraftfôr som gir dyrene dine best mulig produksjon og en god dyrehelse. Under kan du se en informasjonsfilm om vårt arbeid for å sikre dette.