13.01.2015 | Jørgen Formo, fagkonsulent FORMAT

I enkelte områder er det to dagers bestillingstid og vogntog som tar opptil 34 tonn kraftfôr. Tilrettelagte forhold hos mottakerne sikrer en best mulig logistikktjeneste.

Sørg for at det er god tilgang til kraftfôrsiloene ved levering. Brøyting og strøing om vinteren samt oppgrusing sommerstid gir et solid underlag med godt feste. Forsikre deg om at sjåføren har fri sikt ved rygging inntil kraftfôrsilo og innblåsingsrør. Beplantning skaper et vakkert gårdstun, men husk å beskjære trær og busker etter hvert som de vokser.

Gårdstunet er en arena med mye aktivitet, og en bør unngå at denne er til hinder for kraftfôrleveringen. Når sjåføren laster bilen sender han ut sms-varsling til kundene. Det må imidlertid presiseres at dette er et varsel om opplasting, og leveringstidspunkt kan variere.

For å få vite nøyaktig når kraftfôrleveransen ankommer har du flere muligheter. Ringes ordren inn, kan du be om at sjåføren kontakter deg i forkant av leveringen. På samme måte kan du ved elektronisk bestilling hake av i rubrikken «Sjåfør må ringe før levering».

Har du spørsmål rundt leveringstidspunkt – ta kontakt med Kundetjenesten på telefon 72 50 50 50.