I Trøndelag og Nord-Norge har Felleskjøpet i mange år levert kraftfôr i storsekk med en innersekk av plast for å sikre fôrkvaliteten, siden sekkene i stor grad ble fraktet med åpne båter og biler. Logistikken har endret seg, og varene fraktes nå under dekk og i lukkede lastebiler. I tillegg stilles det krav til transportører som sikrer at fôret ikke forringes.

Sparer 36 tonn plast

Kraftfôrfabrikkene i Vestnes, Trondheim, Verdal, Steinkjer og Balsfjord produserer ca 48 000 storsekker i året. Ved å fjerne innersekkene av plast reduseres plastbruken med 36,5 tonn i året. Det tilsvarer ca 72 tonn forbruk av råolje. Endringen skjer i løpet av sommeren 2020.

Må ikke lagres ute

- Vi går tidlig ut med informasjon til transportører, butikker og kunder for at alle skal være orientert om at man ikke lenger kan lagre kraftfôrsekker ute. Vi setter ikke kraftfôrsekker på bakken ute, og vi iverksetter også andre tiltak med gode rutiner og informasjon for å hindre fuktskader ved lossing, sier Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef på kraftfôr i Bodø.

- Kraftfôrfabrikkene på Østlandet og Vestlandet har levert fôr i storsekk uten plast innersekk siden 2000 i omtrent like stort omfang, og det har gått bra, tilføyer Lieng. Storsekkene, som må settes på pall og tildekkes, har innsydd vanntett bunn som går ca. 10 cm opp på sekkene for å beskytte mot vannsprut.

Storsekk viktig i logistikken

Selv om en stor del av kraftfôret fraktes i løs vekt i tankbiler, er storsekken en viktig del av logistikken i norsk landbruk. Felleskjøpet har mange ulike kraftfôrslag, og storsekken gir en fleksibilitet i transport og lokale lager. Hos bonden er det ofte bruk for flere kraftfôrslag, og mange norske bruk er for små til at det lønner seg å kjøpe en tank på tre tonn hver gang.