09.08.2017 | Felleskjøpet

Utefugler etablerer seg der hvor det er tilgang på mat. Når de er ute på matjakt forlater de ungene sine og utsetter de for angrep fra rovdyr. Hvis den vante matkilden forsvinner, må de lete etter nye næringskilder. Det betyr ytterligere risiko for ungene som blir etterlatt.

Vår, sommer og vinter er hektiske og kritiske tider for våre småfugler. På våren og sommeren skifter mange fugler fjærdrakt, og våre standfugler er i gang med egglegging og ruging. Trekkfuglene kommer tilbake for å gjennomføre hekkesesong. Når kulden kommer trenger fuglene enkel tilgang på mat for å overleve. Dette er energikrevende prosesser, og mange småfugler trenger å spise flere ganger sin egen kroppsvekt hver dag.

Kontinuerlig mating av småfuglene er derfor et viktig bidrag til fuglelivet rundt deg.

Hva spiser småfuglene?

Frø, nøtter og fett er perfekt fuglemat. Jordnøtter og rensede solsikkefrø er gode, energirike alternativ som gir lite avfall. I kalde perioder er meisboller et godt alternativ. Fettinnholdet i meisebollene gir energi og sørger for at bollene holder seg myke. Server også vann når temperaturen tillater det.

Fint brød bør du ikke servere. Det inneholder lite næring, men fuglene blir mette og slutter å lete etter annen mat. På lengre sikt kan det forårsake næringsbrist.

Hvordan mate småfuglene?

Fuglematen bør serveres høyt nok opp til at fuglene ikke blir et lett bytte for katter eller andre rovdyr. For å sikre god renslighet rundt fôringsplassen bør man benytte en lukket fôringsmekanisme. Om maten ligger fritt på et fuglebrett vil fuglene lett forurense maten med avføring, samt at andre uønskede gjester får teften av mat. Fôringsautomat, fuglemater eller frøautomat er gode alternativer for å holde fôringen hygienisk.

Videre bør fôringsplassen plasseres nær busker eller trær, slik at fuglene får fred og ro, og mulighet til å flykte om det oppstår fare.

Mus og rotter på fôringsplassen

Rotter og mus spiser det meste. Hvis de befinner seg i nærmiljøet rundt fôringsplassen, avlegger de gjerne et besøk. Spesielt hvis fôringsplassen er sølete.

Ved å plassere maten høyt, i en lukket fôringsmekanisme og ikke direkte på bakken, kan dette besøket i stor grad unngås. Hvis det blir søl og rot rundt fôringsplassen er det smart å rydde jevnlig. Vask også fuglematere og fuglebrett jevnlig.