14.03.2017 | Hallgeir Sterten, Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Energiforbruket per hund per dag er på mellom 8 – 12 000 kcal. Det er svært krevende, om ikke umulig, å dekke dette høye energibehovet, og det kreves mye med hensyn til fôr og fôringsrutiner. Hvis en ikke klarer å dekke hundens energibehov – vil resultatet bli nedsatt prestasjonsevne og tap av hold.

Finnmarksløpet

Finnmarksløpet er Europas lengste hundeløp. Dette er ekstremsport, og den lengste distansen er på hele 1000 km. Det er start og innkomst i Alta, etter å ha vært en tur til Kirkenes. Labb har vært hovedsponsor av løpet i flere år, og mange av toppkjørerne og favorittene fôrer med Felleskjøpet sitt fôr Labb eller Appetitt.

Alaskan Husky - spesialist på langdistanseløp

De fleste trekkhundraser har muskelsammensetning, O2-opptak og energimetabolisme som er tilpasset et høyt aktivitetsnivå over lang tid. Det vil si at en godt trent sledehund med riktig fôr og fôring vil være svært utholdende, og uten problemer takle lange løp med høy intensitet.

70 – 90% av energiforsyninga fra fett

Hunden bruker ulike energikilder avhengig av den fysiske aktivitetens intensitet og varighet. Ved kortvarig og relativt intens aktivitet, forbrukes hovedsakelig glukose og glykogen. Under langvarig fysisk aktivitet med moderat intensitet (aerobe forhold) – vil fett og forbrenning av fettsyrer være den viktigste energikilden. Under Finnmarksløpet vil fett representere ca. 70 – 90 % av energiforsyninga.

Høyt fettinnhold og god fettkvalitet

Energien i et fôr kommer fra de tre hovednæringsstoffene protein, fett og karbohydrater. Fett inneholder godt og vel dobbelt så mye energi som protein og karbohydrater. Den letteste og mest effektive måten å øke energiinnholdet i et fôr på, er å øke fettinnholdet.

Et fôr som skal fungere godt under løp bør ha et fettinnhold som representerer minimum 60% av totalt energiinnhold. Dette sikrer energitilførselen og reduserer faren for holdtap når fettforbrenningen går på høygir.

Karbohydrater for rask energi

Karbohydrater er også en god energikilde. Lett tilgjengelig stivelse bidrar med glukose og videre glykogen som gir lett tilgjengelige og rask energitilførsel til musklene. Hos hunder som ”møter veggen” etter for høy intensitet, kan tilførsel av rein glukose (druesukker) bidra til at de raskt får økt glykogeninnholdet i muskler, og dermed kommer til hektene igjen.

Moderat proteininnhold

Protein har en energiverdi på linje med karbohydrater, men for mye proteiner er negativt. Proteiner inneholder nitrogen og ved høyt innhold i fôret må overskuddsnitrogenet skilles ut via urin. Dette krever energi, og er en belastning på nyrer og urinveier. Samtidig vil hundens væskebehov øke i en periode der væskeinntaket kan være problematisk nok i seg selv. Proteininnholdet i fôret bør være ca. 30 % på energibasis.

Vann - det viktigste næringsstoffet

Aller viktigst er at hunden får nok vann. Det er målt et vannforbruk på 2,5 dl pr. kg kroppsvekt pr. dag hos sledehunder i langdistanseløp. Dette tilsvarer i overkant av 5 liter pr. dag for en gjennomsnittshund. Dehydrering vil redusere yteevnen dramatisk, og i verste fall føre til at hunden må tas ut av spannet.

Valg av fôringsopplegg

Et tørrfôr alene er ikke tilstrekkelig for å dekke energi- og næringsbehov under Finnmarksløpet. Et vanlig fôringsopplegg er å bruke et energirikt tørrfôr som grunnrasjon, og supplere med slaktebiprodukter, vom, laks, fett, egg osv. Dermed kan en øke fôrets energiinnhold og ikke minst smakeligheten.

 

Praktisk fôring

Målet er å oppnå et høyt og jevnt energi- og vannopptak gjennom hele Finnmarksløpet. I tillegg til fôrets kvalitet, er fôringstidspunkt i forhold til hviletider og rasjonsstørrelse avgjørende. Hunder er individuelle, og derfor må fôringsrutiner tilpasses hver enkelt hund så langt det er mulig. I tillegg vil ytre omstendigheter som temperatur- og føreforhold, stopp- og hviletider, sjekkpunkt undervegs osv. være med å bestemme fôringsopplegget.

Labb Ekstrem og Appetitt Extrem

Få andre varemerker har fôrblandinger som er så konsentrert med hensyn til energi og næringsstoffer som Labb og Appetitt. Energiinnholdet er på rundt 5000 kcal/kg og fôret er svært smakelig noe som er avgjørende for å oppnå høyt energiopptak. Andelen Labb eller Appetitt utgjør normalt ca. 50 – 60% av totalrasjonen.

Følg med på TV-sendinger og nettstedet - finnmarkslopet.no – hvor det er «tracking» og resultat-service kontinuerlig.

Her er en oversikt over noen av de hundespannene som kjører på Labb eller Appetitt:

Birgitte Næss (Norgesmester 2017 – Femundløpet)

Thomas Wærner (sølv fra NM 2017 – Femundløpet)

Ola Brennodden (vinner 400 km 2017 - Femundløpet)

Jo Are Brennodden

Bjørnar Andersen

Christine Karijord

Arne Karlstrøm

Mia Karlstrøm

Arnt Ola Skjerve

Ingebrikt Storli