Skal man reise bort på ferie er selvsagt det beste (og morsomste) å ta hunden med. Dette er imidlertid ikke alltid mulig og da finnes det gode alternativer. Man kan sjekke med familie og venner - kanskje noen ønsker å låne en hund i ferien og på den måten få en aktiv ferie med turer i skog og mark. Ellers finnes det mange flotte dyrepensjonater i over hele landet. Søk på internett etter “dyrepensjon” for å finne et egnet sted i nærheten
av der du bor.

Her er noen forhåndsregler man bør ta når hunden skal være med på ferie:

• Skal man reise utenlands må man sette seg inn i lover og regler for innførsel av dyr på det aktuelle reisemålet. Hvert land har sitt lovverk.

• Finnes det flått og/eller lopper på reisemålet bør forebyggende behandling gjennomføres før avreise.

• Dersom hunden tidligere har blitt reisesyk bør veterinær kontaktes for råd om forebygging og behandling.

• Det kan være fornuftig å forsikre hunden i tilfelle det skulle skje noe med den i løpet av ferien.

• Ta med telefonnummeret til din veterinær på ferien. Noen ganger holder det jo med et godt råd men hvis dyret må ha umiddelbar pleie bør en lokal veterinær kontaktes.