02.07.2019 | Felleskjøpet

Sommerbeite og grønt gress er herlig for både hest og hesteeier, som får se hesten i sitt naturlige miljø. For hesten er beitet en mulighet til å finne sin egen mat, leke og få nyttig sosial trening. Gabriella Bragée er fôrekspert hos Felleskjøpet, og hennes viktigste tips om beiteslipp er å introdusere beitet gradvis, samtidig som man støtter opp med ekstra fiber mens hestens mage venner seg til det grønne gresset.

Det viktige saltet

Om sommeren er salt og elektrolytter ekstra viktig, særlig fordi mange beiteområder i Norge er mineralfattige. Hesten skal alltid ha saltstein og vann på beiteområdet.
– Får hesten for lite salt, kobler tørsterefleksen ut og den drikker for lite. Har du en hest som er uinteressert i saltsteiner, kan du gi en daglig dose salt i forbindelse med fôringen. Det er ekstra lett hvis du også gir et fiberrikt oppbløtingsfôr, sier Gabriella Bragée.

Praktisk mineralbalje

For å sikre mineralinntaket kan du enten ha en mineralbalje på beiteområdet eller gi et daglig tilskudd i fôret av for eksempel Champion Elektrolytter som er tilpasset til beitesesongen.

Drikke og hvile

En hest beiter i gjennomsnitt 15 timer i døgnet, er ekstremt god til å plukke gress med leppene og har liten magesekk for ikke å bli for tung. Dermed kan den alltid flykte raskt hvis det skulle bli nødvendig. Av samme grunn liker den å drikke og hvile på et sted der den har oversikt over omgivelsene. Hester gjør aldri fra seg på samme område som de spiser på. De følger flokkens klokke for mat, lek og hvile.