22.04.2021 | Håvard Simonsen

Sammen med broren Alf driver han Leirdal Maskindrift DA på Kolbu i Østre Toten. Som navnet antyder er Leirdal Maskindrift et entreprenørselskap, men de har også en omfattende jordbruksdrift. De har en mjølkeproduksjon på 400 tonn, en ammekubesetning med 55 mordyr og rundt 200 egne og innkjøpte okser. Da går det mye fôr og strø.

– Vi presser noe over 3 500 grasballer og 1 500 halmballer i året til eget bruk, forteller Leirdal.

imageaqilb.png

STORE MENGDER: Det går mye fôr og strø hos Leirdal Maskindrift. I denne stakken sluttet de å telle da de passerte 1 400 bunter.

De har 1 000 dekar med gras og 400 dekar med bygg. De eier 750 dekar og leier resten. I tillegg leiekjører de for fire kunder som til sammen også har nesten 1 000 dekar med gras.

200 mål om dagen

– Hvordan legger dere opp arbeidet for å rekke alt?

– Det er om å gjøre å få slått nok, så Martin har å presse. Da ordner det seg, smiler Leirdal.

Martin Bekklund Ulsrud er gardskar og en krumtapp i drifta. Han er fast kusk på pressa, og har hatt stor innflytelse på valget av ny John Deere-presse til 2021-sesongen. Mer om det senere.

– Nøkkelen er å ha nok utstyr og nok folk som vet hva de driver med. Vi er heldig som har veldig flinke folk. Når vi skal høste 2 000 mål pr. slått, må vi rekke over minst 200 mål om dagen. Grasarealene ligger på noe ulike høydenivåer og det hjelper oss at ikke alt blir klart samtidig. Vi har også en klar arbeidsdeling. Det er stort sett jeg som slår, faren til Martin er med og raker og Martin presser, sier Leirdal, som understreker at ikke alt bestandig går som planlagt.

– Det krever mye logistikk rundt?

– Vi jobber med mål om at alle bunter skal rett av jordet og hjem, men det får vi ikke alltid til. Vi kjører med to rundballehengere, og så fort vi er ferdig med å presse og forholdene tillater det, er det å hive seg rundt for å kjøre bunter. De skal ikke ligge lenge på jordet, sier Leirdal.

Doblet slåkapasiteten

En viktig forutsetning for å rekke over alt, har vært å doble slåkapasiteten. Leirdal kjører nå med to Kverneland slåmaskiner, en i front og en på siden. Hver maskin har 3,2 meter arbeidsbredde, men Leirdal har erfart at slåingen fungerer best med en sporbredden på like i underkant av seks meter. Han kjører med John Deeres GPS-baserte AutoTrac-styring.

– Vi har stor nytte av autostyringen når vi slår. Det er ikke bare at arbeidet blir gjort nøyaktig, uten unødig overlapp, men også at du kan legge opp kjøringen effektivt på skiftene, sier Leirdal.

– Vi slår og bredsprer graset. Er det tørt nok, lar vi det ligge cirka et døgn før vi presser. Er det rått i skåra, kjører vi med en 4-rotors sprederive få timer etter slåing. Hvis det er rått og vi har dårlig tid, kjører vi riva rett etter slåing. 2019-sesongen var helt forferdelig, men da klarte vi å berge brukbar kvalitet på grovfôret med denne metoden, sier Leirdal.

– Riva er et kjempeviktig verktøy å ha tilgang på. Selv om det kanskje er den redskapen som brukes minst, er den i mange situasjoner helt avgjørende for et godt resultat i grashøstinga, understreker salgskonsulent Egil Odenrud i Felleskjøpet.

Pressa går som regel fra 9-tida om morgenen.

To dagers margin

– Grashøsting handler om å finne brytningspunktet mellom brukbar mengde og god kvalitet. Våre erfaringer fra førsteslått er at vi bare har to dager på oss hvis vi skal klare å høste ei avling på oppunder to bunter på målet med 35 prosent tørrstoff og en fôrkonsentrasjon på rundt 0,90. Det understreker behovet for god kapasitet, sier Leirdal.

Leirdal sier målet er å lage et best mulig grovfôr, for å bruke minst mulig kraftfôr. De er ennå ikke oppe på avdråttsmålet om 10 000 kg EKM, men Leirdal sier avlsmaterialet i besetningen ligger godt til rette for å komme dit.

– Det er en balansegang. Vi kunne nok lett kommet til en slik produksjon med mye kraftfôr, men målet er å sitte igjen med mest mulig, sier han.

Gården Nyhus ligger 435 meter over havet, men de har gras både lavere og høyere. De laveste arealene ligger helt i grenseland mellom to og tre slåtter.

– Det har vært praktisk å ta bare to slåtter, men i år vil vi prøve tre slåtter på noe for å få bedre kvalitet. Totalt ha vi rundt 200 mål hvor dette er aktuelt, sier Leirdal.

Han poengterer at de forsøker å gjøre alt litt og litt bedre hvert år, og bruker rådgivere aktivt i drifta.

720x480-Leirdal_Maskindrift_20210415_3.jpg
– Vi ligger med en energikonsentrasjon på 0,85-0,90 fôrenheter pr. kg tørrstogg, men det er for lite av fôret som er i nærheten av 0,90. Vi bør klare bedre. Derfor skal vi være mer på hugget i år. Men det er lett å si. Det er ikke sikkert vi får det til, sier han.

Bøndene som de leiekjører for, har driver både med mjølk, sau og ammeku og har litt varierende krav til grovfôrkvaliteten.

– Vi har bevisst redusert på antall kunder for å ha bedre kontroll på høstinga, og det glir ganske greit, sier Leirdal.

Valgte John Deere-presse

Hos Felleskjøpet på Lena står en ny John Deere C441R kombipresse til klargjøring for Leirdal maskindrift. De hadde pressa på demonstrasjon i fjor høst og ble imponert.

– John Deere-pressa var helt overlegen på innmatingskapasiteten. Vi ser også at det jevnt over er mer fôr i John Deere-buntene, sier Leirdal.

Han vil imidlertid gjerne få fram at de har vært godt fornøyd med både produkt og service fra den konkurrerende presseleverandøren de har brukt i mange år tidligere.

blobid0.jpg

NY PRESSE: «Presseansvarlig» Martin Bekklund Ulsrud er imponert over innmating og betjening og gleder seg til å ta i bruk den nye John Deere-pressa.

– Jeg har ikke kjørt John Deere-presse siden jeg brukte 578-modellen, og det er veldig mange forbedringer fra de eldre modellene. Spesielt innmatinga er rå. Det er også finesser som lettvint bytte av plastruller med nedfelling av dekslene, sier Martin, som kanskje er mest begeistret over hvordan pressa kan betjenes fra skjermen i John Deere 6155R-traktoren han bruker fast. Med JD Link kan han også få fjernhjelp fra Felleskjøpet til innstillinger, feilkoder eller andre ting han lurer på.

– Vi har valgt singelaksling på pressa. Jeg vet det er mange mye meninger om singel eller boggi, men vi har alltid kjørt med singelaksling og er veldig fornøyd med det. Da svinger vi uten å lage merker. Vi skal også prøve kulekopling på pressa, for å få den til å gå bedre etter traktoren, sier Leirdal.

Salgskonsulent Odenrud forteller at det er den første pressa med både nett- og plastpålegging. Ved å bruke bare plast, blir det enklere å kildesortere, og det går også totalt mindre plast ved at det brukes seks i stedet for åtte lag.

– Vår opplevelse etter å ha presset 30 000 baller med bredplast, er at du får en jevnere og bedre fôrkvalitet enn ved å bruke nett, legger Leirdal til.

image1fnz.png

BEDRE: Målet er å gjøre det litt og litt bedre hvert år, sier Jon Leirdal.