En skulle kanskje tro at ei slik graslinje er tilpasset store, flate jorder, men Wold har gode erfaringer også på mindre og bratte skifter.

– Vi har en haug med skifter, i hvert fall 60, fra fine flate sletter nede i dalen til krevende terreng lengre opp i liene og på fjellet. Men både slåing og raking går utrolig greit. Front- og sidemaskin fungerer også bra med en middels stor traktor, men du må vite hva du gjør og hvordan du skal kjøre. Det nytter ikke å stresse, sier Wold.

Slår og raker

Tor Bjørge er sammen med faren Asmund, broren Olav Agnar og Terje Kompen de aktive deltakerne i Wold Samdrift, som i år produserer rett i overkant av 500 tonn mjølk. I tillegg fôrer de fram alle ungdyr og kjøper inn 180 okser i året, slik at de leverer rundt 75 tonn kjøtt. Da går det mye fôr, rundt 3 000 rundballer i året. Deltakerne selger fôr inn til samdrifta. Tor Bjørge og Olav Agnar selger også ytterligere 400 baller. Med eget og leid areal har de til sammen 1080 dekar gras.

Tor Bjørge sørger for slåing og raking, mens all pressing er satt bort til entreprenør, som ledd i en gjennomtenkt produksjonsstrategi.

– Vi driver noe leiekjøring og med alle slåtter slår vi ca. 3 500 mål og raker rundt 6 000 mål. Vi har også mye møkkjøring og en god del transport. Selv om vi bruker lastebil både til møkk og rundballer, blir det en god del arbeid. Møkka kjøres på med nedfellervogn, blant annet fra bufferlagre, og vi prøver å være nøye med å få på møkk raskt etter slåttene. Derfor konsentrerer vi oss om disse oppgavene. Det er slik vi tenker, sier Wold.

Rett og slett veldig fint

Wold har i år gått fra en 3,5 meter Kverneland slepeslåmaskin til en ny frontmontert Kverneland 3332 FT og sidemontert Kverneland 3332 MT. Maskinene har bredspredeutstyr og stengelknekker. Opphenget har tredimensjonal bakkefølging som betyr en del når du skal kjøre på kuperte arealer, slik Wold ofte må. Slåmaskinene kjøres med fire høye slepesko og det er integrert regulering av slåhøyden, som Wold er nøye med å holde på 8-10 centimeter.

– Jeg er meget fornøyd med hvordan frontmaskinen fungerer. Den er oversiktlig å kjøre og følger terrenget bra. Jeg synes maskinene rett og slett slår veldig fint. Vi slår i praksis med seks meter bredde og var svært spent på hvordan ekvipasjen ville fungere i vårt terreng. Det går fint. Men du må følge med og legge opp kjøringa etter terrenget når det er sideskakt, ellers kan du plutselig stå på bare tre hjul med traktoren, sier Wold. Han legger til at han trår mindre i graset med traktoren når han slår med to maskiner og større bredde.

Wold har aldri hatt slåmaskin uten stengelknekker og valgte å ha det med også på de nye maskinene. – Det er for å slippe å vende graset. Da sparer vi en overkjøring og unngår ytterligere transport mellom alle skiftene. Når vi bredsprer graset med slåmaskinen, blir det bare en tur med raking, og det fungerer bra, sier han.

Han har også mulighet til å slå i streng. Når det er bløtt, gjør han ofte det med frontmaskinen for å unngå å kjøre i graset med traktoren.


BREDT OG SMALT: Slåmaskinene har stengelknekker og kan enten bredspre graset eller legge det i streng. Når det er bløtt legger Wold graset fra frontmaskinen i streng, for å unngå å kjøre i det.

«Liten» traktor

– Du gikk ikke hele veien opp til «butterfly»?

– Nei, av den enkle grunn at da måtte jeg hatt større traktor. Nå slår jeg med en John Deere 6130R. Den holder til de to maskinene, men har mer enn nok å gjøre når det er gode avlinger. Da kjører jeg ikke fortere enn 12 km/t selv på flata. Men heller det enn større traktor, sier Wold, som aldri kjører fortere enn 14-15 km/t.

Wold har så smått begynt å ta i bruk John Deeres autostyring. – Jeg må innrømme at jeg har trælet litt med å komme i gang, men står mest på brukeren. Der jeg har fått det til, er det for eksempel veldig fint å kunne slå annethvert drag, sier han. Med autostyring kan han også holde eksakt sporavstand ved spreding av husdyr- og mineralgjødsel selv når han kjører i grasstubben rett etter høsting med stor spredebredde.

Riva følger terrenget

Det er tredje sesong Wold kjører sin ni meter Kverneland 9590 C hydro to-rotors rive.

– Jeg prøver å være nøye med rakinga, men alle vet hvor krevende det er. Det er veldig viktig for meg at riva følger terrenget best mulig, og med TerraLink og boggi-hjul går det veldig bra, sier Wold.

Wold sier kapasiteten på slåing og raking i praksis er omtrent den samme, og varierer mellom 25 og 50 dekar i timen, helt avhengig av forholdene. Det skiller voldsomt mellom skifter, sier han.


KAPASITET: – Det er om lag samme kapasitet på slåmaskinene og riva, alt fra 25 til 50 mål i timen, sier Tor Bjørn Wold.

Har utstyret en stund

Wolds filosofi er at det lønner seg å kjøre utstyret «en stund».

– Jeg har bestemt meg for å kjøre 6125R'n til den passerer 10 000 timer. Den har gått med serviceavtale siden den var ny. I starten gikk den rundt 1 000 timer i året, mens de to traktorene nå går 6-700 timer hver. Når du driver som oss, må du utnytte været. Vi er avhengig av at utstyret funger. Kverneland-utstyret har vært grådig driftssikkert. Det har vært lite tull. I tillegg er vi veldig fornøyd med både selger og verkstedet til Felleskjøpet på Fagernes. Oddgeir gjør vel så mye som en kan forvente av en selger, og verksmesteren har vært der lenge og er godt kjent med oss, sier Wold.

Fôringsstrategi

Maskinlinja er valgt ut fra behovene samdrifta har for å kunne følge sin egen grovfôrstrategi.


BEVISST STRATEGI: Høsteutstyret er del av en bevisst strategi for å produsere best mulig grovfôr.

– Som alle andre, prøver vi å få til godt grovfôr. Nede i dalen bør vi ha en energikonsentrasjon på 0,85-0,95 FEm/kg TS. En hovedutfordring er at vi ligger i et «to og en halv»-slått område. I år høster vi 3. slått på ca. 350 mål, men det er alt etter hvordan året er. Blant annet er det usikkerhet rundt overvintring, sier Wold, og legger til at de forsøker å ha 40-45 prosent tørrstoff i rundballene. Han forteller at samdrifta tar 17-18 grovfôrprøver i året i samarbeid med Felleskjøpet.

De fôrer med fullfôr og er nøye på å blande slåtter og kvaliteter. I tillegg roser Wold samarbeidet med fôringsrådgiver Ingrid Strømstad i Felleskjøpet.

– Det er ei dame som kan kraftfôr, grovfôr og ku. Hun kommer en gang i året, ser over grovforprøvene og mengder, og setter opp en kraftfôrplan, sier han.

 

– Wold ligger alltid i forkant av neste sesong

– I Wold samdrift er de veldig interessert i at alt blir gjort på best mulig måte. Når det gjelder maskinsida, føler jeg at vi diskuterer gjennom tanker og løsninger for å få en optimal produksjon med tanke på både effektivitet og økonomi, sier maskinselger Oddgeir Larsson hos Felleskjøpet på Fagernes.

– De ligger i forkant og begynner alltid planlegging av neste sesong året før. Slik er det også med maskininvesteringene. Wold foretar stort sett sine maskinkjøp under førsesongsalget. Vi setter oss ned på forhånd og går gjennom muligheter og løsninger, og så skriver vi kontrakt når det er førsesongtilbud, sier Larsson.

Han sier det er bygget opp et gjensidig tillitsforhold mellom kunde og Felleskjøpet.

– Hva gjør Felleskjøpet for å følge opp denne tilliten?

– Vi prøver å være tilgjengelige og hjelpe til der vi kan. Folkene i Wold samdrift er krevende kunder og vet hva de vil ha, men de ser også hva som er realistisk å få til. På verkstedet her på Fagernes er de sett på som svært ryddige. Vi har respekt for hverandre. Jeg sier det som det er, og de sier det som det er, så er vi ferdig med saken, sier Larsson.


FØRSESONG: – Vi drøfter muligheter og løsninger og skriver kontrakt når det er førsesongtilbud, sier salgskonsulent Oddgeir Larsson i Felleskjøpet.