05.06.2018 | Håvard Simonsen

– Vi har drevet med fortørking i over 25 år og de ni siste har vi bredspredd graset. Det gir jevn og god kvalitet, og jeg er ganske sikker på at det er grovfôret som gjør at vi leverer bra med tørrstoff i mjølka, sier Øksne. I 2017 hadde han et snitt på 4,57 prosent fett og 3,54 prosent protein.

Øksne driver med mjølk og kjøtt på gården Grythe i Vardal utenfor Gjøvik. I bygda er det et aktivt produsentmiljø. Hver vinter samles 8-10 bønder og deler tallene sine med hverandre og diskuterer resultatene fra forrige sesong. Øksne sier han har stor nytte av sine engasjerte og flinke kolleger. Selv tar han den lokale benchmarkingen som en bekreftelse på at han treffer bra med grovfôrdyrkinga, blant annet med de høye tørrstoffverdiene i mjølka.

Kjøpte egen rive

Øksne, som disponerer en mjølkekvote på 180 tonn, leide fram til i fjor både raking, pressing og pakking. Men endringer hos entreprenøren gjorde at han måtte finne en ny løsning.

– Vi inngikk avtale med ny entreprenør om pressing og pakking, og endte med å kjøpe egen rive. For rive var jeg sikker på at vi skulle fortsette med, sier Øksne. Dermed sørger han selv for slåing, raking og sanking av baller.

Øksne valgte ei Kverneland 9472C rive med hydraulisk stillbar bredde fra 6,2 til 7,2 meter. Riva passer godt til den øvrige redskapsparken. Han har en Kverneland 4228 slåmaskin med krimper og bredspredingsutstyr. I riva kjører han med en John Deere 5080M. Det gir en lett ekvipasje. Traktoren holder i massevis, selv i bratt terreng, forsikrer Øksne.

– Jeg er godt fornøyd med riva. Siden jeg bredsprer graset, kjører jeg kant i kant når jeg raker sammen. Avhengig av hvor mye gras det er, vil de som presser ha strenger fra 1,20 til 1,50 meter bredde, forteller Øksne.

Kverneland 9472C er ei rotorrive som raker sammen til senterskår(C). Både arbeidsbredde og rotorløft styres hydraulisk.

– Dette er ei rive med solid konstruksjon. Den har Kvernelands TerraLink Quattro-funksjon som gjør at den følger terrenget, samt styrende hjul på hovedramma slik at riva følger traktoren og kommer godt inn i hjørner, sier produktsjef Arne Lilleengen i Felleskjøpet. 9472C er en av fire modeller i Kvernelands serie av river med to rotorer.

Dyrt å kjøre vann

– Jeg ser mange fordeler med bruk av rive, men en av de viktigste er å bli kvitt vann. Når du leier pressing og har en del lang transport, er det dyrt å kjøre gras med mye vann i. Jeg forsøker å tørke graset ned til en tørrstoffprosent på 30-40. Selv med tørrstoff på 30-tallet synes jeg buntene er mer enn rå nok, blant annet med tanke på frost om vinteren. Men du må passe på, for graset kan også fort bli for tørt, sier Øksne. Med de vriene værforholdene i fjor, opplevde han store variasjoner. Fôrprøvene viste alt fra 22 til 45 prosent tørrstoff (TS). Energiinnholdet lå fra 0,83 til 0,93 FEm pr. kg TS, og ble høyere jo tørrere graset var.

– Dette illustrerer den andre hovedbegrunnelsen for å bredspre og rake, nemlig å få et godt og stabilt grovfôr, sier Øksne.

Han dyrker stort sett bare gras på sine 360 dekar og høster rundt 700 rundballer i året. Da han gikk til innkjøp av egen rive gjorde han også avtale om å rake for en nabo som har en god del mer gras.

– Grunnen til at jeg kjøpte rive er først og fremst å sikre mitt eget fôr. Leiekjøring er en bonus, men det var med i regnestykket, sier Øksne, som også arbeider som regnskapsfører.

Ikke en jordklump

Mange er opptatt av at raking kan føre med seg jord og stein inn i graset som kan skape tekniske problemer og danne sporer.

– Hvis du gjør våronnarbeidet ordentlig og plukker stein er det ikke noe problem. I alle åra med bredspredning har jeg ikke hatt en eneste jordklump i rundballene mine. Jeg skjønner ikke sporeproblematikken. Oppstår det slike problemer, har en ikke gjort våronna godt nok, mener Øksne, som selv er vant til mye stein.

Han kjører med den høyeste slepeskoen på åtte centimeter på slåmaskinen for at graset skal få en god stubb å ligge på.

– Stubbehøyden kunne sikkert vært enda litt høyere, men dette går fint. Du må imidlertid ta deg tid til å stille inn riva så den går riktig, og du må følge med når du kjører. Det er mulig å justere riva litt med hydraulikken, sier han.

Produktsjef med ansvar for Kverneland-porteføljen i Felleskjøpet, Arne Lilleengen, sier det er økende interesse for slåmaskiner med bredspredningutstyr, men uten krimper.

Liten og allsidig

Jan Håvard Kingsrød, som er produktsjef for konserveringsmidler i Felleskjøpet og selv mjølkeprodusent, kaller denne Kverneland-riva nær en «norgesmodell».

– Den er ikke spesielt stor, allsidig og passer godt på mange norske bruk, sier han, og forklarer:

– Fra mitt ståsted er hovedpoenget med rive å øke kvaliteten på fôret ved å korte mest mulig ned på tida graset må ha for å få ønsket tørrstoffprosent. Ved å kjøre denne riva på det smaleste, vil det være mulig å vende bare to strenger. Begge vil bli snudd rundt og lagt inn mot midten der bakken har ligget åpen og tørket opp. Resultatet vil bli et jevnere tørrstoffinnhold i alt graset, i stedet for fuktig gras i bunnen og tørt gras på toppen, som ofte blir tilfellet ved sammenraking av tre strenger eller andre løsninger, sier han.

Med riva på maks bredde vil du kunne rake sammen tre strenger, avhengig av bredden på slåmaskinen.

Hverken Kingsrød eller Øksne er særlig bekymret for å kjøre i bredspredd gras eller grasstrengen så lenge forholdene er noenlunde gunstige.

– På tyngre jord med tørre forhold har det lite å si om du kjører i graset. På lettere jord og under så fuktige forhold at det setter traktormønster i bakken, er det ikke gunstig å kjøre i graset, sier Kingsrød.

Bevisst ensileringsbruk

Øksne bruker ensileringsmiddel på alt gras, selv på det aller tørreste.

– Jeg synes det er en trygghet, og jeg har tro på at ensileringsmidler bidrar til god smaklighet på fôret og mjølka, sier han.

Han bruker mest Ensil Pluss, men har også Ensil 1 stående i beredskap til svært rått gras og til raigraset. Ensil Ekstra har han så vidt brukt til det tørreste graset og til grønnfôr.

– Jeg har ordnet meg slik at entreprenøren lett kan bytte ensileringsmiddel hvis forholdene endrer seg i løpet av dagen, sier han.

Kingsrød berømmer Øksne for hans bevisste bruk av ensileringsmidler.

– Slik Øksne driver har han jevnt tørrstoffinnhold i alt graset. Men ofte kan det være store variasjoner i fuktigheten i grasstrengen. Det bløte graset vil kunne bli liggende lagdelt i ballen, der det alltid oppfører seg som bløtt gras. Da er det viktig å bruke ensileringsmiddel ut fra hva som er bløtest. De aller fleste forsøk viser at bruk av ensileringsmidler bevarer en større andel av sukkeret og det beste proteinet. De høye fett- og proteinprosentene vi ser hos Øksne er et sikkert tegn på at næringen har kommet kuene til nytte, sier Kingsrød.

 

LØNNSOM: Produktsjefene Arne Lilleengen (t.v.) og Jan Håvard Kingsrød i Felleskjøpet diskuterer detaljer på Kverneland-riva med Ole Christian Øksne. Lønnsomheten i bruk av rive er ingen av dem i tvil om.