08.04.2022 | Morten Okkenhaug Haug og Knut Arne Jørgensen

Ditt viktigste hjelpemiddel for best resultat av klargjøringen er instruksjonsboka. Her finner du all informasjon du trenger både når det gjelder service og vedlikehold. Vi gir her noen tips om hva du enkelt kan sjekke på såmaskiner fra Tume og Väderstad. Vi ønsker lykke til med både klargjøring og våronn – når den tid kommer.

Husk også å bruke nødvendig verneutstyr og sikre godt dersom du skal utføre reparasjoner under maskinen. Ulykker oppstår hyppigst når man «skal bare».

Tume HKL

 • Sjekk og smør alle tannhjul og kjeder (dette burde vært gjort etter vask og rengjøring i fjor!)
 • Sjekk skjær og fjærer -> se om diskene kan rotere lett, og om avskraperen fungerer som den skal. Hvis du bruker suffolk-skjær, sjekk slitedeler og erstatt det som er nødvendig.
 • Sjekk lys
 • Sjekk dekktrykk
 • Sjekk og juster kobling

Tume JC

 • Sjekk og smør alle tannhjul og kjeder (dette burde vært gjort etter vask og rengjøring i fjor!)
 • Test og sjekk solenoidene for avstenging til sprøytespor, se til at de beveger seg. Smør med smøreolje som tørker på overflaten slik at støv ikke fester seg.
 • Sjekk lys
 • Sjekk alle elektriske funksjoner; som sprøytespor avstenging, spormarkør, stolpeløft og halvløft. Mus kan ha gnagd i stykker kabler i løpet av vinteren.
 • Sjekk at gjødselaksel kan beveges, spesielt de med Agrocont Plus
 • Sjekk skjær og fjærer -> se om diskene kan rotere lett, og om avskraperen fungerer som den skal. Hvis du bruker suffolk-skjær, sjekk slitedeler og erstatt det som er nødvendig.
 • Sjekk dekktrykk, bruk spesialverktøy som var med maskinen.

Väderstad RD 300 og 400 – Rapid

Kontroller alle slitedeler, og evt. bytt ut dersom noe er utslitt.
Slitasjen måles med det medfølgende verktøyet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juster trykkstang A slik at begge såskåler er i samme høyde som illustrert
D-mål maks 50mm

Kontroller at alle skåler går fritt, og at det ikke er noe slakk eller defekte lager.
Kontroller oljenivå på girkasser (Rapid til og med 2014 mod./opp til serienummer 16000).
Bruk hydraulikkolje som oppfyller ISO VG 32 standard.

Avslutt ettersynet med en funksjonskontroll, utlufting av løftesylinderens kontrollfunksjon og sjekk av lysutrustning.

Fra S/N:16001 / 2015
Oljefilter skal skiftes en gang pr. år eller etter 10 000 daa avhengig av hva som inntreffer først. Delenummer hydraulikkfilter: 180834

Om man bruker Väderstad E-Service med iPad som styresystem, sørg for at iPaden blir oppdatert før man oppdaterer Väderstad E-Control app via Apple Store

Optimalisering av oljemengde fra traktor utføres etter at alle dreieprøver er tatt.

Sørg for at ISOBUS-støpslet har god kontakt og at ledningen henger ledig imellom traktor og såmaskin.


Väderstad ST 400, 600, 800 og 900 – Spirit

Kontroller alle slitedeler, og evt. bytt ut dersom noe er utslitt.
Kontroller at alle skåler går fritt, og at det ikke er noe slakk eller defekte lager.
Er slitasjen mer enn 10 mm imellom såskåler bør det gjøres tiltak.


Såarmene er utstyrt med steinsikring, sjekk at disse er hele og bytt ut evt. defekte.
På bildet er alle intakte.

Skift oljefilter. Det anbefales bytte av filter etter hver sesong. Delenummer hydraulikkfilter: 161305.
Smør opp alle smørepunkter.
Kontroller alle funksjoner som lavløft, løftestopp, markører, sprøytesporkoplinger og halvmaskinavstengning.
Se etter slitasje/slakk i bevegelige deler som kan ha blitt forårsaket av for lite smøring tidligere.

Kontroller dekktrykk.
Kontroller lys (viktig at disse fungerer som de skal ved veitransport).

Ved bruk av E-Service, foreta nødvendige oppdateringer av iPadens iOS og E-Control app.
Husk også å oppdatere SeedEye-sensorer om Spiriten er utstyrt med dette.
Det er en god idé i å plassere iPaden eller ControlStation slik at denne er innenfor synsfeltet til sjåføren.