01.09.2019 | AS Motor/Felleskjøpet

Bühlertann, Tyskland. 31. mars 2019

Å få kontroll på kjempebjørnekjeks er en stor utfordring. På grunn av dens svært raske spredning, utkonkurrerer planten naturlige vekster, samtidig som hudkontakt med planten kan gi giftige reaksjoner og brenne huden. Fjernstyrte AS 940 Sherpa 4WD RC fra AS-Motor gjør at brukeren kan bekjempe store områder med kjempebjørnekjeks trygt og effektivt.   

Kjempebjørnekjeks, en helsefare og økologisk trussel

Saften fra planten er giftig, og gir fytofototoksisk reaksjon (hudreaksjoner på utsatte områder ved eksponering under sollys). Dette gir vanligvis utslag i rødme, kløe, svie, eksem og i verste fall store blemmer (andregrads forbrenning), ettersom giftstoffene gjør huden ømfintlig for UV-stråler.  De ulike artene av kjempebjørnekjeks har sin opprinnelse i Kaukasus, Tyrkia, Iran og Irak. Planten kom til Europa på 1900-tallet, og har spredd seg over mesteparten av kontinentet.

Planten blomstrer i sitt tredje-femte livsår, som i sentral- Europa finner sted mellom juni og juli. Plantens mange individuelle blomster former en kjegle med opptil 50.000 svært spirende frø, som gjør kjempebjørnekjeksens reproduksjonsevne enorm. Etter blomstring dør planten, og førene spres med vinden, vann eller med mennesker. Frøene er klare til å spire etter blomstring om våren og forblir spiredyktige i inntil 10 år.

Alle deler av planten er giftig, mens den klare, vannaktige saften fra innsiden av planten inneholder foto-sensibiliserende stoffer som kan gi forbrenning og skader i kombinasjon med UV-stråler på mennesker.

Biodiversitet og biodensitet i naturlig vegetasjon lider på grunn av kjempebjørnekjeksen ettersom disse plantene tvinges til å konkurrere om lys og vann med en urteaktig, flerårige plante som vokser til å bli inntil 4 meter høy. Kjempebjørnekjeksen kan også gi erosjonsskader i kystområder, ettersom røttene ikke har en stabiliserende funksjon i jorda.

Fjernstyrt klipper for optimal brukervennlighet

Ulike kontrolltiltak brukes for å bekjempe kjempebjørnekjeks, og for å forhindre videre spredning. Manuelle og mekaniske virkemidler inkluderer bruk av ugressmidler og kutting av røtter som gjør at planten dør. Andre metoder er å fjerne skjermblomstene, grave bort planten og klippe over med en trimmer eller gressklipper. I alle disse tiltakene, er brukeren i direkte kontakt med planten, og derfor eksponert for helseskader.

AS-Motor tilbyr en fjernstyrt sitteklipper for å sikkert kunne bekjempe kjempebjørnekjeksen. AS 940 Sherpa 4WD RC kan enkelt og presist styres fra trygg avstand fra det utsatte område via en proff fjernkontrollsenhet med en rekkevidde på opptil 300 meter. Lavt tyngdepunkt og optimal fremdrift kvalifiserer enheten for bioklipping i vanskelig og bratt terreng. AS 940 Sherpa 4WD RC gir ekstra beskyttelse av brukeren takket være sitt lukkede klippeaggregat.

Bekjempelse av store områder med kjempebjørnekjeks

Å grave ut individuelle planter eller kutte røttene er en tidskrevende prosess, som gjør bioklipp til den mest effektive metoden for store områder. I det første året, bør kutting skje kort tid før blomstring når planten kan skades mest. Dersom planten vokser seg høy, noe som vanligvis er tilfelle, er det anbefalt å først fjerne plantene på et høyere nivå og så klippe en andre gang på nivået nærmest bakken. Etter den første klippingen vil jevnlig bioklipp gjennom hele vegetasjonsperioden være nødvendig ettersom planten vokser opp igjen. Ettersom planten kan bære blomster og forme frø allerede ved 10 centimeters høyde, er bioklipp nødvendig omtrent hver tiende dag avhengig av været. Fra det andre året med kontroll, bør klipping skje så tidlig som mulig i vekstsesongen og gjentas jevnlig i intervaller av omtrent ti dager. Bioklipp tar energi fra planten inntil den endelig dør. Alt i alt kan det være nødvendig å gjenta prosedyren i opptil ti år. Området må sjekkes jevnlig for å sikre at alle plantene er døde, og at førene ikke lenger er spiredyktige.

Bekjempelse av mindre områder med kjempebjørnekjeks

Kontroll-prosedyrer kan være andre for mindre områder. Det anbefales å bioklippe planten først, og deretter kutte røttene 15 cm under bakken, for eksempel med en spade. Overflaten bør deretter dekkes med et svart dekke for å kvelde spiring av frø. Uansett er jevnlig inspeksjon av området nødvendig for å kontrollere frøene.

Rens og rengjøring av maskinen for å beskytte brukeren

Passende beskyttelsesklær er nødvendig selv om brukeren opererer den fjernstyrte klipperen fra en trygg avstand, og således er beskyttet fra direkte kontakt og sprut av plantesaft. I dette tilfellet betyr beskyttelsesklær heldekkende antrekk med hette, beskyttende briller, gummihansker og støvler. Dette er spesielt viktig når maskinen skal rengjøres.

Etter hvert bruk er det nødvendig med inngående rens av maskinen. Den bør lastes på transportmiddel via fjernkontrollen. Dersom en person kommer i kontakt med plantesaften på maskinen, kan allergiske reaksjoner opptre selv en stund etter at dette skjedde. For å rengjøre maskinen, anbefales det å ha på rengjøringsmiddel med eddik, mens man passer på å ha på beskyttende klær, og deretter vaske maskinen med en vannslange og børste, ikke en høytrykkspyler da man risikerer å spyle plantesaft over seg.