– Satt i riktig samhandling med annen teknologi og utstyr som vi allerede tilbyr, vil Yara N-Sensor gi produsenter et potensielt stort løft. Ved bruk av teknologi og innsamling av data får de bedre og mer riktig oversikt over driften, for å kunne utvikle og effektivisere ytterligere. Det handler om å jobbe smartere, ikke hardere, sier kategorileder presisjonsjordbruk, Gjermund Tømte i Felleskjøpet.


Yara N-Sensor monteres på taket på traktoren, og måler nitrogennivået i åkeren via klorofyllets grønnfarge og biomasse. Den kalkulerer umiddelbart riktig gjødsling og styrer tildeling av mineralgjødsel mens du kjører gjennom åkeren.

Et stort løft innen presisjonsjordbruk

Yara Norge AS er en strategisk viktig partner for Felleskjøpet, og denne avtalen er et skritt på veien for sammen å tilby nye løsninger til norsk landbruk.

– Presisjonsgjødsling ved hjelp av Yara N-Sensor gir bonden potensiale for redusert forbruk av mineralgjødsel, økte avlinger av mer ensartet karakter, redusert legdepress og mer kostnadseffektiv innhøsting av grøden. I tillegg vil bruk av sensoren redusere faren for avrenning av næringsstoff i naturen, sier markedssjef i Yara Norge, Øystein Jørem.


– Yara Norge er glad for Felleskjøpet sin tunge satsing innen presisjonslandbruk. Ved å gi dem mulighet til å markedsføre og selge Yara N-Sensor til sine kunder, vil fokus på agronomisk riktig bruk av mineralgjødsel i Norge ytterligere styrkes, fortsetter Jørem.


Salgsstart for Yara N-Sensor i regi av Felleskjøpet vil skje på Bedre Landbruk på Lillestrøm 10.-12. november.

 ET POTENSIALT STORT LØFT: – Bruk av teknologi og datainnsamling gir bedre og mer riktig oversikt over driften, sier Gjermund Tømte, kategorileder presisjonsjordbruk.