Skal du lære praktisk bruk av et landbruksrelatert dataverktøy, er det greit å lære av noen som både vet hvordan hverdagen fortoner seg på en gård og som er superbrukere på programmet.

Vet hvor skoen trykker

Da leder for Felleskjøpets presisjonssatsing, Anders Rognlien, begynte å jakte på kursholdere i CropPLAN skjønte han fort på at bønder som allerede har tatt i bruk verktøyet, vil være de beste lærerne.

- Vi har så mange flinke bønder som har tatt i bruk dette programmet i vårt nettverk, så det er helt unødvendig at noen som tilbringer hverdagen på et kontor skal lære bort dette programmet. Jeg er overbevist om at de som selv bruker programmet i sin hverdag vil være best egnet til å kurse andre, sier Rognlien.

Ulike produksjoner

Han har nå knyttet til seg bønder med litt ulike bakgrunner. Felles for dem alle er at de har tatt i bruk verktøyet og brenner for at flere kolleger skal få ta del i de mulighetene CropPLAN byr på.

- Foreløpig har vi grasdyrkere, kornprodusenter og såkorndyrkere på Østlandet som kursholdere. Er du selv melkeprodusent foretrekker du kanskje en kursholder som selv er melkeprodusent, mens en såkorndyrker vil få mest ut av å gå på kurs hos en annen såkorndyrker, sier Rognlien.

Praktisk retta

Hvis kursopplegget blir en suksess, vil det rulles ut over hele landet. Kursene vil foregå i små grupper. De vil være svært praktisk retta og alle deltakere må ha med pc. CropPLAN må være installert på pcen og gårdens skifter må være lagt inn i programmet. Målet er at alle som har vært på kurs skal være klare til å ta i bruk CropPLAN når kurset er over. De første kursene vil trolig arrangeres i januar.