09.08.2019 | Håvard Simonsen

John Deeres drivstoffgaranti gjelder 6-sylindrede traktor i 6R-, 7R og 8R-serien, og ble i november i fjor utvidet til å gjelde både transport og arbeid på jordet. Garantien forutsetter at traktorene er tilknyttet JD Link som grunnlag for måling av drivstofforbruket. Med bakgrunn i den store JD Link databasen kan John Deere garantere dieselforbruket ved ulike arbeidsoperasjoner. Garantien fungerer på to måter:

• Dersom traktoren bruker mer diesel enn lovet, får kunden tilbake penger tilsvarende «overforbruket» av diesel.

• Kjører sjåføren slik at traktoren bruker mindre enn det som er garantert, betaler John Deere tilbake det dobbelte av verdien av dieselen som er spart.

Fikk igjen 48 kr/time

Levanger Drift og Montasje fikk tilbakebetaling for to traktorer, en 7270R og en 8320R. Og det var fordi de brukte mindre diesel enn garantert på den minste modellen at beløpet ble så stort.

– På 7270R-en utgjorde tilbakebetalingen 48 kr pr. time den tiden garantien omfattet, sier Malum, som er opptatt av å regne ut timepris for utstyr og arbeid. Traktorene har hovedsakelig vært brukt til transport og spreding av husdyrgjødsel, men 7270R-en har også gått i snøkjøring.

Levanger Drift og Montasje kjører i alt åtte John Deere-traktorer som alle er tilknyttet JD Link. Malum sier at det først og fremst er service og oppfølging som er avgjørende når de velger traktor, og at de ikke har hatt like sterkt fokus på drivstofforbruket.

– For oss kom tilbakebetalingen som ren bonus, og det er selvfølgelig artig. Vi har brukt pengene uavkortet videre på de ansatte, så kanskje de spare enda mer neste år, humrer han.

Malum sier de til en viss grad legger vekt på å kjøre drivstoffeffektivt og utvikler sine systemer opp mot JD Link, som gir mange muligheter for maskinkontroll og flåtestyring.

– Men det er absolutt mulig å få til mer og vi vil nok utvikle dette etter hvert, sier Malum. Han forteller at de har seks GPS-anlegg og blant annet overfører alle kjørespor mellom traktorene når de utfører ulike arbeidsoperasjoner og kjører med faste spor hos alle kunder.

Åsmund Malum i Levanger Drift og Montasje

Sperret på 40 km/t

– Har du noen kjøretips? 

– Vi har sperret alle traktorene på 40 km/t. Det sparer vi ganske mye drivstoff på. Turtall bruker diesel, så kjør med redusert turtall. Og slakk av før du starter på toppen av en nedoverbakke i stedet for å sette utfor i full fart og holde på bremsene lenger ned. Våre John Deere'er går mellom 1200 og 2200 timer i året, og siden vi startet i 2004 har vi aldri havarert bremsene på en traktor, sier Malum, som opplyser at traktorene går 8 000-10 000 timer før de byttes.

Mange enkle grep

– Drivstofforbruket er en svært viktig faktor for å bedre økonomien og redusere miljøpåkjenningene fra landbruket, sier kategorileder Bård Svarstad i Felleskjøpet, og understreker at drivstoff er den aller største kostnaden ved å eie traktor.

– En traktor med levetid på 10 000 timer som i snitt bruker 15 liter diesel pr. time, forbruker 150 000 liter diesel. Samlet dieselkostnad vil dermed være større enn innkjøpet av traktoren. Forbruket må derfor reduseres til et minimum, og det kan gjøres med mange forholdsvis enkle grep, sier Svarstad, og lister opp:

• Riktig dekktrykk

• Vektoptimalisering

• Innstilling av redskap

• Redusere tomgangkjøring

• Investere i rett traktor til rett bruk

Dekktrykket er svært viktig for drivstoff, agronomi og slitasje av dekk. På jordet vil dekk med for høyt lufttrykk ha redusert trekkevene og større hjulspinn. Det gir høyere drivstofforbruk og redusert kapasitet per time. Tester viser at det kan spares 10-15 prosent drivstoff med riktig dekktrykk.

Vektoptimalisering: Det skal ikke kjøres med mer ballast enn nødvendig, og ballasten skal være riktig fordelt på traktoren. En traktor som skal trekke tungt trenger nok vekt fordelt på alle fire hjulene for å kunne overføre effekten fra traktoren ned i bakken på en mest mulig effektiv måte. Ved transport skal vekten reduseres til et minimum av det som trengs.

Rett traktor til rett bruk er helt avgjørende når det gjelder drivstoffkostnader. John Deere er svært opptatt av å spesifisere hva traktoren skal brukes til og å velge riktig modell etter behov. Motoreffekt er selvfølgelig viktig, men bar en del av helheten. Vekt har stor betydning. Traktoren skal ikke alltid være lettest mulig, men tillate total nyttelast som sørger for rett vektoptimalisering i de forskjellige arbeidsoperasjonene.

Effekt og transmisjon: Noe av det John Deere bruker mest utviklingspenger på er å lage traktorer som har minst mulig effekttap fra motor og ned i bakken under arbeid. Dette er grunnen til at de i mange tester er best på drivstofforbruk. John Deere har flere typer transmisjoner å velge mellom avhengig av hva traktoren i hovedsak skal brukes til. Det er store forskjeller på hvor effektive transmisjoner produsentene har. Det kan skille opp til 15-20 prosent i hvor mye effekt traktoren kan overføre ned til bakken. Dette har ekstremt stor betydning for drivstofforbruket. Har du en traktor med 150 hk der ti prosent blir borte i unødvendig varmegang og effekttap, bruker du 15 hk unødvendig som koster diesel.

JD Link: John Deere legger stor vekt på at deres traktorer skal være økonomisk gunstig å eie, det de kaller «cost of ownership». I denne sammenhengen har de introdusert JD Link – et verktøy som kontinuerlig registrerer hvordan traktoren blir brukt og utnyttet. JD Link er knyttet opp mot hele traktorens elektronikk og kan registrere hvilke type arbeidsoperasjoner som utføres når og hvor. Man kan enkelt se drivstofforbruket for de forskjellige jobbene. Dette kan sammenlignes med JD Link databasen som grunnlag for eventuelle endringer og justeringer for å redusere forbruket.

VIKTIG: Bård Svarstad i Felleskjøpet minner om at dieselkostnaden i traktoren levetid ofte er større enn innkjøpsprisen, og at det er svært viktig å minimere forbruket.