22.06.2017 | Håvard Simonsen

- Det er utrolig behagelig. Kvaliteten på arbeidet stiger mange hakk, vi bruker ressursene riktigere, sparer tid og ser verdien av å dokumentere alt vi gjør, sier Henrik Basberg (62).

Presisjonsteknologien handler om langt mer enn å kjøre snorrett på jordet. På Averøen gård ved Tyrifjorden utnytter de John Deeres Agricultural Management Solutions (AMS) til alt fra plassering av duk og sandsekker i gulrotåkeren til riktigere bruk av plantevernmidler. Og alt blir dokumentert.

Det er Nina (32), som står foran å overta drifta på Averøen, som er feinschmecker på dokumentasjon.

Støtter både fysisk og trådløs overføring av data

– Vi tar ut informasjonen fra skjermen i traktoren ved hjelp av en USB minnepenn og overfører dataene til MyJohnDeere.com. Du må laste ned og installere et program for å overføre filene til MyJohnDeere. Det er enkelt, sier Nina, som også er klar over at overføringen nå kan skje trådløst.

Alt ligger på MyJohnDeere

– Dokumentasjon av alt som foregår ute på jordet er nå på vår side på MyJohnDeere. I tillegg til agronomiske data som gjødsling, såing og sprøyting, kan vi også hente ut arbeidstimer, drivstofforbruk og annen informasjon om drifta, forteller hun.

Sparer 20 prosent i plantevernmidler

Nina og Henrik forteller at de bruker mye av informasjonen som på denne måten blir automatisk tilgjengelig, til å lære av sine erfaringer.

– Vi ser hva vi har gjort og hvilke utslag det har på vekst og avling. Vi har sett at vi har samme eller tilstrekkelig effekt med lavere doser av plantevernmidler. Dette har vi utnyttet med vår «intelligente» John Deere 740i-sprøyte og en Amazone gjødselspreder, som begge har seksjonsavstengning. Uten overlapping og med reduserte doser som vi ser har vært effektive nok, har vi spart rundt 20 prosent i plantevernmidler. Det betyr mye når vi sprøyter 7000 dekar i sesongen, og forsvarer godt investeringen i avansert sprøyte, sier Henrik. Eneste operasjonen de ikke har turt å endre på, er tørråtesprøytingen i potetene.

PRESIST PÅ RAD: Radkulturene har vært utgangspunktet for å bruke AMS-teknologien, som her ved potetsetting, men benyttes til alt.

Et mer klimavennlig jordbruk

– Presisjonsjordbruk er også klimasmart?

– Ja, det er det jo. Alle ressurser blir brukt på en bedre måte, og kvaliteten på det vi gjør er dokumenterbar i alle ledd.

Ideelt sett skulle Basberg hatt både tresker og potetopptaker med avlingsregistrering, men den muligheten har de ikke per i dag.

Henter ut all dokumentasjon til leverandørene fra AMS-systemet

Basberg leverer gulrøtter og poteter til Gartnerhallen og Findus og de kan hente ut all dokumentasjon til leverandørene fra AMS-systemet.

DOKUMENTERER: Nina henter all mulig dokumentasjon ut av traktorskjermen.

– Det er imidlertid en stor hake ved dette at informasjonen ikke kan overføres digitalt, sukker Nina.

– Jeg må skrive informasjonen over fra MyJohnDeere-siden til leverandørenes egne registreringsskjemaer på internett. Det ville vært enklere om jeg kunne sendt en fil, eller at MyJohnDeere får en tilleggsfunksjon hvor jeg kan sende den informasjonen jeg ønsker til leverandører, forklarer hun.

Sparer tid med full auto på vendeteigen

Nina og Henrik har også tatt i bruk full automatikk på vendeteigene med bruk av funksjonen iTEK Pro. Her legger de inn alle operasjonene til traktor og redskaper, som endring av hastighet, vending, heving og senking uten at føreren behøver å gjøre noe selv.

– Det er veldig lettvint, og har du først lagt inn innstillingene, kan du bruke dem fra år til år. Men det er viktig å lære seg å bruke programmet og du må følge med. Det er ikke like lett å få alt til å klaffe, sier de.

Bruk av iTEK Pro gjorde det nødvendig å øke bredden på vendeteigen. I alle kulturer har de økt til 24 meter, som også går opp med bredden på sprøyta.

AMS gjør arbeidet mer effektivt i ei travel våronn

– En har det ofte for travelt i våronna, så funksjonene i iTEK Pro bør en ta seg tid til å legge inn på forhånd. Dessuten må alle som kjører kunne programmet, sier Henrik, men legger til at AMS-systemet generelt gjør det veldig enkelt å bytte roller.

– Nina og jeg kan gå rett fra den ene jobben til den andre. Alt er stilt inn og det er bare å kjøre. Det sparer vi tid på, sier han.

God oppfølging fra Felleskjøpet underveis

– Vi har vært helt avhengig av hjelp og oppfølging fra ressurspersonene i Felleskjøpet. Uten dem hadde vi ikke hatt samme glede av utstyret. Med litt hjelp, går det fint, sier Henrik, som er full av lovord om fagfolkene i Felleskjøpet.

Henrik sier det er viktig å holde seg oppdatert og hele tiden få med seg oppgraderinger av systemet. Nina og Henrik deltar på alle kurs som Felleskjøpet arrangerer og sier de har stor nytte av å sette seg på «skolebenken».

De understreker at en forutsetning for å være bonde i dag, er å interessere seg for alt nytt som kommer i næringa, som presisjonsteknologien.

– Hvis du ikke følger med på dette, er det game over, sier Henrik, som har en klar oppfordring til Felleskjøpet.

– Felleskjøpet bør sponse landbruksskolene med AMS-utstyr så elevene kan lære seg teknologien. Jeg tror det er en kjempeutfordring for skolene å komme skikkelig på banen, sier han.

Slik bruker Nina MyJohnDeere-siden

– MyJohnDeere er et genialt virkemiddel som jeg tror det bare blir mer av, sier Nina Basberg, som er en svært aktiv bruker av John Deeres nettbaserte kontrollsenter. Her forklarer hun noen av funksjonene hun har nytte av.

– Jeg logger meg inn på vår egen MyJohnDeere-side. Ved å gå inn på «Operation center» kan jeg få opp kart over gården.

Under verktøyvalg kan jeg velge blant annet «Agronomirapport», nedlastede filer, programmet man trenger for å laste ned filene fra skjermen i traktoren, oppdateringer av selve programvaren i skjermen og «Åkeranalysator», forklarer Nina, som sier «Agronomirapport» og «Åkeranalysator» er de viktigste verktøyene for drifta på Averøy.

Oversiktlig agronomirapport på MyJohnDeere

– Her ligger alle operasjonene vi har gjort i en skriftlig rapport, for eksempel sprøyting, gjødsling og såing.

Her kommer det opp mengder, hastighet og dieselforbruk, for å nevne noe!

Jeg kan avgrense rapportene til å gjelde sprøyting og får da opp alle sprøyteoperasjonene vi har gjort i for eksempel 2016. Jeg kan også velge et spesifikt skifte og da kommer alle sprøyteoperasjoner for dette skiftet opp.

Jeg kan også velge type middel, og får da opp på hvilke skifter dette middelet er brukt, og mye mer. Dette er en type rapport hvor man kun ser tallene, sier Nina.

Åkeranalysator og agronomirapport

– Her ligger alle skiftene man har. Man kan velge et skifte og deretter en av de operasjonene man har utført på det skiftet inneværende og forrige år. Da får man opp kart over skiftet og dekningsgrad for jobben man har gjort i form av fargekart over jordet. Du får også informasjonen som ligger i agronomirapporten. I tillegg kan man sammenligne det du har gjort på skiftet de to siste årene, sier Nina, og trekker fram gjødsling som eksempel.

– Gjødslingsoperasjonen på skiftet markeres i en fargeskala fra rødt til grønt, der grønt er hundre prosent dekningsgrad. Er det rødt, kan man gå inn på året før og se om det var likt eller tilnærmet likt, og slik gjøre tiltak til forbedringer, forklarer hun.