10.10.2014 | Bård Svarstad, produktsjef høstemaskiner

John Deere deler sine AMS-løsninger i fire hovedelementer:

  • Sporfølging
  • Dokumentasjon
  • IsoBus
  • Avlesning


Manuell eller automatisk sporfølging

Sporfølging kan igjen deles opp i 2 hovedgrupper, manuell sporfølging og automatisk sporfølging. Dette betyr at John Deere tilbyr systemer som spenner fra en enkel kjøreveileder, til de mest avanserte AutoTrac systemene som styrer både traktor og redskap.

Dokumentasjon

Dokumentasjon er en av de viktigste elementene under AMS-porteføljen. Gårdbrukeren har her muligheten til å legge inn alle opplysningene som er aktuelle under en arbeidsoperasjon, for eksempel ved sprøyting. Hvor han har sprøytet, hva han har sprøytet, dato, klokkeslett og tempratur, pluss mye mer. Den utførte jobben kan så overføres til PC'n via Skifteplan sitt dataprogram.

ISOBUS

ISOBUS er et av elementene som griper inn i koblingen mellom traktoren og aktuelle redskaper. Dette er et system som er basert på en felles standard, der ISOBUS-sertifiserte redskaper enkelt kan kobles til et John Deere system. Dette gir en vesentlig enklere integrering av redskapen på traktoren. Det er da ikke nødvendig med separate displayer på redskapet eller egne kabler til hastighetssignal og lignende. Dette gir muligheter for helt unike løsninger. Eksempler på det er en John Deere traktor og en Rau sprøyte fra Kverneland.

Avlesning

Avlesningsdelen i AMS-løsningen gjør at gårdbrukeren kan gjøre avlesninger på displayet under og etter endt kjøring.

Skifteplan samarbeider med John Deere

Skifteplan er, fra sesongen 2011, John Deere sin foretrukne partner i Norge. Dette betyr at Skifteplan har integresjon med John Deere sitt AMS-system. Det vil da enkelt kunne overføre informasjon fra Skifteplan sitt program over til John Deere sitt display og også motsatt vei..