14.12.2018 | Håvard Simonsen

Hårberg og Lundsaunet driver i et arbeids- og maskinfellesskap. De holder til i Levanger og Verdal og har ca. 1 000 mål korn til sammen. I tillegg driver de omfattende leiekjøring. Totalt sprøyter de 5-6 000 mål og gjødsler over 2 000 mål i løpet av en sesong.

I 2018 tok de i bruk Yara N-Sensor som har vært koplet mot en Kverneland TL GEOspread gjødselspreder og en Kverneland iXter B16 sprøyte. De tok tidlig i bruk John Deeres GPS-baserte autostyring, og sprederen og sprøyta, som begge er utstyrt med seksjonsavstengning og andre styringsfunksjoner, har de allerede brukt noen sesonger.

– Vi ser tydelig at avlingene blir bedre, sier Hårberg og Lundsaunet om teknologien de har tatt i bruk.

Presis gjødsling

Yara N-Sensor registrerer biomasse og grønnfarge i åkeren under kjøring og bestemmer på bakgrunn av denne informasjonen åkerens potensial og nitrogenbehov. Dette brukes til å styre gjødselsprederen slik at N-tildelingen varieres med åkeren. Brukeren kan ut fra forhåndsprøver i åkeren med for eksempel en håndholdt Yara N-Tester eller egne vurderinger bestemme hvilke N-intervaller sprederen skal operere innenfor.

– Yara N-Sensor varierer tildelingen av mineralgjødsel slik at avlingspotensialet utnyttes. Du får en mer ensartet åker som bidrar til jevnere og bedre kvalitet på, sier Lars Petter Husby hos Felleskjøpet i Levanger.

Hårberg og Lundsaunet har begge formeringsbesetning med gris og rikelig med husdyrgjødsel.

– Virkningen av husdyrgjødsla kommer imidlertid ikke før det er høy nok temperatur, som regel et stykke ut i vekstsesongen, og etter at vi kjører delgjødsling med N-Sensoren. Vi må derfor ta hensyn til dette når vi legger inn hvilke N-mengder sensoren skal operere innenfor. Erfaringer fra bare én sesong er selvfølgelig litt lite å bygge på, men jeg synes vi har truffet ganske godt med disse vurderingene, sier Hårberg.

Hårberg og Lundsaunet dyrker kun bygg og hadde i 2018 sortene Edel, Brage og Fairytale. I motsetning til mange som ble rammet av tørke, tok de svært gode avlinger både på egen jord og leiejord som de kjenner godt. Det innebar også at de hadde klar effekt av N-Sensoren allerede første brukssesong.

– Vi delgjødsler alt med Opti-NS 27-0-0 (4S). Stort sett ble N-Sensoren innstilt til å gi en snittildeling på 5 kg N/daa, og den varierte i hovedsak mellom 0 og 6-7 kg N/daa, forteller de. Målet er å delgjødsle ved begynnende strekning, men i 2018-sesongen var de etter eget utsagn litt sent ute.

– Vi ser at gjødsla blir lagt der den skal legges, blant annet fordi vi får mindre legde. Det som kanskje imponerte mest i år, var at det gikk mindre gjødsel enn planlagt. Trolig skyldes det at det var tørt når vi delgjødslet, og at N-Sensoren registrerte dette på veksten og tok hensyn til det, sier Hårberg.

Også sprøyting

Trønderne har også latt N-Sensoren styre sprøyta når de sprøyter mot sopp og med vekstreguleringsmidler. Etter bare én sesong er de forsiktige med å si for mye om erfaringene, men ser at tildelingen varierer og har tro på metoden.

– Jeg må innrømme at jeg synes det er spennende med «duppeditter» og presisjonsjordbruk er veldig interessant, sier Hårberg.

Dokumentasjon

– Nå får vi dokumentert alt vi gjør. Det er veldig greit. Det gjør det enklere å drive med leiekjøring. Vi ser alt det vi har gjort og alt hva vi har brukt. Det er enkelt å lage ut regning på jobben som er rett både for oss og dem vi kjører for, sier Håberg og Lundsaunet.

 

Sprøyta er en Kverneland iXter B16 med 21 meters HC-bom og bla. bomguide og elektroniske ventiler. iXtra fronttank er på 1100 liter.

 

Yara N-Sensor kommer virkelig til sin rett der det brukes husdyrgjødsel, understreker Lars Petter Husby i Felleskjøpet.