07.08.2019 | Håvard Simonsen

En oversikt laget av Samvirke viser at han på denne måten får en samlet effekt av autostyringen på vel 22 000 kroner i året, eller rundt 45 kroner pr. dekar.

– Jeg har ikke finregnet på dette selv og det kan sikkert sies mye om slike regnestykker, men oppsettet ser bra ut. Ut fra det jeg ser av spart arbeidstid osv., er jeg veldig enig i anslagene og beregningene som er gjort her, sier Kvernenes.

Oversikten bygger på nøkterne anslag for antall arbeidsoperasjoner og overlapping. Det kunne også vært benyttet en noe høyere timepris for traktor og sjåfør.

Regnestykket for Kvernenes bygger hovedsakelig på innsparinger ved bruk av autostyring. Dersom han hadde benyttet utstyr for registrering av biomasse og styring av gjødseltildeling, som for eksempel Yara N-Sensor og Kverneland GEOspread, og kanskje også avlingsregistrering, kunne han også fått gevinst av økte avlinger ved variert og til og med økt bruk av innsatsfaktorer.