07.06.2018 | Geir Fjeld

– Hovedformålet med disse servicebilene er å skape bedre bondenytte på bygda, fremholder teamleder Anders Hellgren ved Felleskjøpet Mysen. Hellgren jobber med å koordinere aktiviteten, slik at arbeidsdagen blir så effektiv og oversiktlig som mulig for teknisk selger og bil.

– Jeg bistår med å sette opp en arbeidsplan, og prioritere innenfor de oppgavene som skal gjøres. Dette er helt nødvendig for å få til den servicegraden vi tar sikte på, forklarer han.

Koordineringsjobben handler også i stor grad om å være bindeleddet mellom teknisk selger, og selgere/fagkonsulenter fra Felleskjøpet. De gulgrønne bilene er enn så lenge et pilotprosjekt som skal evalueres et stykke frem i tid, men Hellgren føler seg allerede ganske trygg på at bilene har sin misjon.

BEMANNING AV BILEN: Anders Kasbo Stensrud (t.v) bemanner den gulgrønne bilen på Mysen. Anders Hellgren koordinerer aktiviteten, og bistår med kommunikasjon og rapportering.


Teknisk spisskompetanse

Anders Kasbo Stensrud har base på Mysen, og er mannen som er ute på hjul med gulgrønn bil i Østfold.

– Slagordet «Bondens partner» på siden av bilen forteller mye om hvordan min hverdag arter seg, forklarer Stensrud.
– Jeg er mye på farten – ute der bonden er. I bilen har jeg blant annet det jeg trenger av måleutstyr om det er behov for å se på inneklima i driftsbygninger.

Teknisk selger må ha bred agronomisk kompetanse og teknisk spisskompetanse for å kunne yte best mulig service.

– Ute i felt hos kunde har jeg en unik mulighet til å se på hele gården under ett, forklarer Stensrud. – Det kan godt være at bonden har et problem med en styringsenhet på traktoren, eller at han har et problem med korntørka. Kanskje kan jeg få gjort noe med det der og da. Hvis ikke kan jeg bistå bonden med å komme i kontakt med riktig ledd hos Felleskjøpet, det være seg teknikere på innendørsmekanisering eller fagkonsulenter på fôring.

Store forventninger

Felleskjøpets markedssjef for kraftfôr Trude Ulven, og sjefen for I-mek, Vegard Braate, omtalte de gulgrønne bilene i sitt innlegg på Felleskjøpets årsmøte i april.

– Disse bilene er kanskje den beste idéen vi har kommet opp med det siste året, uttalte Ulven. Det var tydelig at begge to hadde store forventninger til prosjektet.

– Prosjektet med servicebiler handler i stor grad om presisjonshusdyrhold. Det har blitt så mye sensorikk og automatikk i moderne driftsbygninger at det kan være godt for den enkelte bonde å ha en proff serviceperson å støtte seg på, sier Hellgren.

Service, salgsstøtte og mersalg

Bak strategien med gulgrønne servicebiler er det fra Felleskjøpet også et moment som handler om salgsstøtte og mersalg. Hellgren forklarer:

– Hvis vi kan yte bedre oppfølging, og ha større presisjon på servicetjenester til bonden, har vi stor tro på at bøndene vil kjøpe et bredere utvalg av våre maskiner, produkter og tjenester. På den måten har de gulgrønne bilene en støttefunksjon for både I-mek- og kraftfôrselgere.

Kanskje er bonden på søk etter en bestemt løsning eller ett bestemt produkt når den gulgrønne bilen fra Felleskjøpet er på besøk? Da kan man fortelle litt om hva Felleskjøpet kan tilby i sammenhengen – og dette kan igjen føre til at bonden bestemmer seg for å velge Felleskjøpet som leverandør.

– Jeg har også enkelte produkter for salg rett fra bil, kan Stensrud fortelle. Typiske ting som det stadig kan være behov for, slikt som desinfiseringsmidler og noe HMS-utstyr.

Ut på besøk

Samvirke får være med da Stensrud skal ut på besøk på gården til Øystein Mysen, som nå er i sitt tredje år som tillitsvalgt i Felleskjøpet. Mysen driver med kalkun, og kornproduksjon, samt noe skog.

Inne i kalkunhuset tar bonden og teknikeren en titt på FarmOnline, et elektronisk system for overvåking og styring av vitale prosesser i huset. (Se egen sak side 22).

Det meste ser ut til å være i orden, men det henger et alarmvarsel i systemet som må sjekkes. Alarmen er ikke av kritisk karakter.

– Det går med stormskritt mot slaktetid her, kommenterer Stensrud mens han klikker seg rundt på datamaskinen og ser på kurver og grafer.

Dyrenes helse først

Mysen kan fortelle at han setter pris på tett dialog med Stensrud. Det elektroniske systemet i huset er i seg selv effektivt, og sparer masse tid for bonden. Nå har han i tillegg en fagmann å kontakte, som attpåtil kommer på gårdsbesøk ved behov.

– Dette er faktorer som gir meg større frihet i hverdagen, samtidig som jeg beholder kontrollen. Og kontroll er viktig. Jeg er opptatt av god dyrehelse. Dyrenes helse går egentlig foran alt, og jeg har klokketro på at god kontroll gir bedre dyrehelse, påpeker Mysen.

For enda bedre kontroll har Mysen en plan om at han ved neste innsett skal drifte det store huset som «to hus» i FarmOnline. Stensrud er med på notene, og har noen innspill til det. Dermed er fagpraten i gang.