CropPLAN retter seg mot alle norske bønder, så programmet bør være relevant også for gårdbrukere som ikke benytter Felleskjøpet Agri som totalleverandør. Felleskjøpet og Dataväxt har derfor kurset mekanikere fra andre leverandører slik at LogMASTER også kan installeres i andre traktormerker.

Presisjonslandbruk er klimasmart

- Ny teknologi kan hjelpe oss til å gjøre transporten på gården mer effektiv. Å redusere drivstofforbruket er både miljøsmart og lønnsomt siden man reduserer både CO2-utslipp og dieselkostnader, sier Anders Rognlien, utviklingsleder for presisjonsjordbruk i Felleskjøpet. Han har gjort avtale med en gruppe pilotbønder, som tester CropPLAN i sommer.

Presisjon, lett og oversiktlig

- Mange gårdbrukere ønsker å satse innen presisjonslandbruk, og for de som allerede har tatt skrittet inn i ny GPS-verden er erfaringene og tilbakemeldingene gode. Andre forbinder presisjonslandbruk med store og kostbare maskininvesteringer. De nye verktøyene som lanseres fra DataVäxt, «LogMASTER», «CropSAT» og «ControlMASTER» gjør det mulig å benytte presisjonsverktøy til en høyst overkommelig pris, sier Anders Rognlien.

CropPLAN gir oversikt også i grovfôrdyrkinga

- I Grovfôr 2020 er det påvist at kapasitet i grashøstinga, avlingsnivå og totalt tørrstoffinnhold i avlinga er de faktorene som påvirker grovfôrkostnadene mest. Kan også grovdyrkere ha nytte av CropPLAN?

Rognlien mener det, og det er flere melkeprodusenter blant pilotene. - CropPLAN kan gi deg full oversikt over egen planteproduksjonen. I programmet kan du planlegge årets vekstsesong, sette innkjøpspriser på alle innsatsfaktorer samt følge opp med registreringer gjennom sesongen. CropPLAN vil gjøre det enklere å planlegge innkjøp, styre planteproduksjonen gjennom sesongen samt analysere resultatene etter innhøsting. Supplerende verktøy fra DataVäxt, som LogMASTER, vil gi mer og bedre innsikt i bruk av maskinparken ved at den loggfører maskintimer, dieselforbruk og kjøremønster på skiftene, forteller Rognlien. Hos grovfôrdyrkere har han også installert veieceller i frontlasterne. Ved hjelp av LogMASTER kan bonden da få en registrering av gjennomsnittvekten på rundballene på hvert skifte. Så er det bare å telle baller og å ta grovfôrprøver for å beregne avlinga nøyaktig.

Dekningsbidrag per skifte

- Etter innhøsting korrigerer du forventet avling med oppnådde avlingsnivåer. Målsetningen i programmet er å regne ut dekningsbidraget på skiftenivå for hver enkelt kultur. På den måten kan man beregne og vurdere lønnsomheten på egen gård, samt få reell oversikt over konsekvensene og kostnadene forbundet med ekstensivt drift og urasjonelle skifter, sier Rognlien.

- Informasjonen kan gi ny innsikt i hvor effektivt du utnytter traktoren, samt kostnadsbildet ved å drifte arealer som ligger langt unna både i drivstoff og tidsforbruk. Her er det nok mange gårdbrukere som vil få seg en overraskelse. Kanskje vil det vise seg å være en svært lønnsom strategi og satse på å drive skiftene nær fjøset optimalt, fremfor å drive et stort areal ekstensivt?

Viktig for å beholde helsa

- Mange bønder har økt både dyretall og areal, og da blir det stadig viktigere med driftsledelse for å unngå at tida blir for knapp og drifta går på helsa løs, avslutter Rognlien.

 

dataväxt i traktoren

Mekaniker Espen Storlien på Hamar er ekspert på GPS, og han har nå også lært seg å montere LogMASTER i en blå traktor av Frans Wallemyr, supporttekniker i Dataväxt.

 

logmaster monitor

LogMASTER: Liten boks i traktoren som kommuniserer trådløst med din mobil og lagrer aktuell informasjon på skiftenivå.