13.12.2017 | Cato Fagermoen

– Vi vet det er store forventninger ute hos våre kunder og vi er glad for at vi nå har disse produktene i vår portefølje fra årsskiftet, sier Dagfinn Sand, sjef traktor og redskap i Felleskjøpet.

Duun Industrier, med hovedsete i Nord-Trøndelag, har siden midten av 1950-tallet utviklet, designet og produsert blant annet frontlasterutstyr, traktorskjær og gjødselutstyr. Felleskjøpet Agri signerte i høst kontrakt med Duun for salg av gjødselpumper og -omrørere.  

– I kombinasjon med avtalen med Fliegl får vi nå et komplett utvalg for gjødselentreprenører. Vi kan tilby våre kunder produkter og løsninger av høyeste kvalitet, både konstruksjons- og kvalitetsmessig, påpeker Dagfinn Sand.

Utviklet etter kundenes krav

Siden lanseringene av gjødselpumper i 1991 og propellomrørere i 2002 har Duun utviklet sine løsninger basert på behov og krav fra kunder, samt egen erfaring. Resultatet er økt markedsandel og fornøyde kunder.

– Gjødselhåndtering i form av omrøring og lasting er tunge oppgaver i utfordrende miljøer. Dagens maskiner må tilfredsstille behovet for økt kapasitet, driftssikkerhet og kostnadseffektivitet. Mange års erfaring og stadig videreutvikling sikrer at våre gjødselmaskiner ivaretar dette, sier Karl Martin Eggen, adm. direktør i Duun Industrier.

Han sier videre at Duun-fabrikken har tatt i bruk tekniske muligheter innenfor dataassistert konstruksjon og strømningsberegninger.

– I tillegg har vi samarbeidet både med NTNU for spisskompetanse innenfor strømningsteknikk og sluttbrukere i nærmiljøet. Dette har sørget for at både teoretiske og praktiske erfaringer er bygget inn i sluttproduktet, understreker Eggen.

Oppstart rett over nyttår

Salgsstart for produkter og løsninger fra Duun hos Felleskjøpet er 1. januar 2018.

– Vi gleder oss stort til å vise frem og tilby våre kunder enkeltstående produkter, samt løsninger som dekker konkrete behov. Forventningene er store til samarbeidet med Duun. Nå er det opp til oss å vise oss som den riktige aktøren for gjødselentreprenører, avslutter Dagfinn Sand.