12.12.2017 | Håvard Simonsen

– Første bud er å ha GPS-basert sporfølging. Her kan du starte med en rimelig løsning og utstyr som er merkeuavhengig, sier Gjermund Tømte.

Tømte og kollegene Bård Svarstad og Ragnar Dæhli har satt seg fore å få flere med på presisjonslaget. Som kategorisjef for presisjonsjordbruk og produktsjefer for henholdsvis høstemaskiner og gjødsel og kalk i Felleskjøpet, er de blant landets mest erfarne på området og vet at enkel presisjonsteknologi øker lønnsomheten. I tillegg har den positive effekter for miljøet.

– Det er fortsatt mange som ikke har slikt utstyr, eller som kanskje tror de ikke kan benytte teknologien på det utstyret de har. Men det finnes løsninger som er rimelige, enkle å bruke og passer på traktorer og utstyr av ulike merker, sier de.

– Ta kontakt med oss når du skal orientere deg i jungelen av presisjonsutstyr. Vi vet hva du trenger, og ofte er det slett ikke det mest avanserte utstyret. Vi hjelper deg slik at det du kjøper i dag ikke er utdatert i morgen, legger Tømte til.

Gras – mye å hente!

I grasdyrking er det veldig mye å hente, og aller størst effekt får du allerede ved å ta i bruk første trinn på presisjonsstigen – GPS-basert kjøremønster som sikrer at du hele tiden kjører med riktig avstand mellom sporene.

– Rett avstand mellom kjøresporene er viktig når du sprer både husdyrgjødsel og mineralgjødsel. Det er så godt som umulig å holde nøyaktig sporavstand uten GPS-hjelp, og mange blir overrasket over hvor stort avviket er når de tar i bruk sporfølgingssystemer. Du får gjødsla dit den skal med et jevnt spredemønster uten overlapping. Men det er viktig å forberede arbeidet og prøve ut innstillingene på utstyret i forkant for å få et optimalt resultat. Du vil også ha glede av sporfølgingssystemet ved ugrasharving, som kan være viktig for å øke engavlinga, og ved eventuelt sprøyting i eng, sier Dæhli.

Sporfølgingssystemer viser også kjørehastigheten, noe som kan være en usikkerhetsfaktor på eldre traktorer.

Det er ulike nivåer for sporfølgingssystemer både når det gjelder automatikk og presisjon.

– GPS-basert sporfølging er en forutsetning for å vite at du er på rett plass på jordet, men du kan gjerne kjøre med et manuelt system, der du selv styrer etter sporene på skjermen. Kverneland har en billig løsning for manuell sporfølging, men ulempen er at du ikke kan bygge videre på det. Hvis du senere ønsker å gå over til autostyring, må du begynne på nytt. Også John Deere har manuelt sporsystem. Dette er dyrere ved første gangs investering, men til gjengjeld kan du bygge videre på det og få autostyring, forklarer Tømte, og understreker noe kanskje mange ikke er klar over:

– Både Kvernelands og John Deeres løsninger for manuell og automatisk styring er merkeuavhengige.

Mange løsninger

Så, hvordan kan det vært lurt å begynne?

– GPS-antenna er hjertet i alle systemer. Dernest må du ha en dataskjerm, eller display, for informasjon og styring av redskapene. Mange nyere traktorer har integrert display. Du må også ha en kopling mellom traktoren/skjermen og redskapen. Også dette er nå integrert i mange traktorer, mens for eldre modeller har vi laget et enkelt ledningssett, forklarer Tømte og Svarstad.

De rimeligste løsningene med manuell sporfølging og enkel betjening av redskapen, for eksempel åpning- og stenging av gjødselsprederen, kan fås fra 15 000-20 000 kroner. Mer avanserte løsninger vil ligge på 50 000-80 000 kroner. Her kan en starte forsiktig og fylle på med mer avanserte valg etter hvert, som for eksempel terrengkompensasjon og spornøyaktighet.

– Hva med gjødselsprederen, kan du bruke den gamle du har?

– Du trenger ikke bytte spreder for å kjøre på rett plass, og det er det aller viktigste. Vi anbefaler imidlertid å sette på kantsprederutstyr. Det er ikke dyrt. Hvis du skal bytte til ny gjødselspreder, bør du vurdere å kjøpe med veieceller og seksjonskontroll. Dette kan ikke ettermonteres. Har du et utbyggbart GPS-system, kan du enkelt ta i bruk disse funksjonene.

Gode råd

To tredjedeler av mineralgjødsla i Norge spres med sentrifugalspreder, og om lag halvparten av volumet brukes i grasproduksjon. Riktig bruk av gjødsla har betydning for avlingsmengde, kvalitet, økonomi og miljø, både for den enkelte bonde og for samfunnet. Det er særlig to forhold som oppnås ved presisjonsspredning. For det første unngår en overlapping, og for det andre kan man stedstilpasse mengden av gjødsel, kalk og eventuelt andre innsatsfaktorer ut fra jordas beskaffenhet og plantenes behov.

– De siste åra har mange økt kjøreavstanden ute på jordet ganske mye. I norsk terreng kan dette være en ganske stor kilde til ujevnheter i gjødselspredningen. Selv om du kjører med GPS-styrt sporfølging, slik at avstandene er helt riktige, anbefaler vi likevel ikke å kjøre for bredt. Det kan bli for utfordrende både for terrengkompensasjon og kantspredning, sier Svarstad.

De tre trekker fram at det ved spredning av husdyrgjødsel er mange ting i tillegg til riktig kjøremønster som er avgjørende for å ta vare på verdien i gjødsla, som slepeslanger, bomspredere og nedfelling.

RETT SPREDD: Du trenger ingen ny gjødselspreder for å ta i bruk kjørespor og spare overlapping. Men skal du ha ny spreder, så vurder veieceller og seksjonsavstengning, anbefaler Gjermund Tømte og Ragnar Dæhli, som er produktsjefer for traktor og gjødsel i Felleskjøpet. Foto: Håvard Simonsen