19.04.2016 | Bård Svarstad, Produktsjef høstemaskiner

Felleskjøpet startet allerede i 2004 med sin maskinsatsing innen presisjonsjordbruk. De siste 13 årene har Felleskjøpet utmerket seg som ledende i bransjen, ved å satse tungt med betydelig kompetanse på området.

Utviklingen på dette fagområdet går utrolig fort, og Felleskjøpet kan nå tilby et bredt utvalg av utstyr og tjenester som «enhver» bonde i Norge kan benytte seg av. Om det er en kornprodusent på Østlandet eller en grasprodusent på Vestlandet finnes det løsninger som alle kan ha store fordeler av. Som eksempel vil en GeoSpread gjødselspreder fra Kverneland kunne gi årlige innsparinger på opptil 8-12 % når det gjelder gjødselkostnader. Dette betyr mye både økonomisk og miljømessig for landbruket.

God utnyttelse

I vekstsesongen er det mange arbeidsoperasjoner som skal gjøres ute på jordet. De aller fleste av disse vil ha god nytte av de løsningene som tilbys i forbindelse med presisjonsjordbruk.

Undersøkelser viser at det kjøres med gjennomsnittlig ca. 10 % overlapp på de fleste redskapene vi benytter, noe som betyr unødvendig forbruk av tid, drivstoff og slitasje av utstyr. Om dette er på ei ugrasharv for kjøring i eng eller ei såbedsharv for klargjøring til såing, er innsparingspotensialet der. Skal en kornprodusent harve 500 dekar to ganger og kan spare 10 % kjøring, betyr dette 100 dekar mindre areal å bearbeide!

Hvis man tenker denne tanken på de andre arbeidsoperasjonene som skal gjøres kan dette bety mye. Ikke bare at jobben gjøres mer effektivt, men den gjøres også mer riktig. Når du slår gras med en slåmaskin gir den en finere og jevnere grasstreng når hele slåttebredda benyttes. Dette vil kunne ha betydning for opptørking og hvor enkelt det er å lage en velformet rundball.

Mange av jobbene som gjøres har konsekvenser for senere arbeidsoppgaver. Såing av korn er kanskje et av de beste eksemplene på dette. Hvis du sår med 10 cm overlapp på en såmaskin med 3 meter arbeidsbredde, og har ei sprøyte og gjødselspreder med arbeidsbredde på 18 meter, betyr det at hvert sprøyte- eller gjødseldrag overlappes med 60 cm. Dette medfører unødvendig bruk av gjødsel og plantevern, men også fare for avlingstap. Etter hvert som delgjødsling er mer og mer vanlig, i tillegg til at det sprøytes flere ganger per vekstsesong, blir dette viktig.

Vendeteigen kan gi økt avling

Det er mye fokus på hvordan avlingene skal økes. En av de plassene på jordet der potensialet er størst er kanskje vendeteigen. Ofte er den utsatt for stor belastning ved mye kjøring og ugunstig jordbearbeiding i forbindelse med tomfårer og lignende. Displayet i traktoren kan enkelt gi deg informasjon om hvor vendeteigen eksakt skal være. Dette kan for eksempel være svært nyttig når det skal legges opp til pløying. Vendeteigen blir parallell og jevn rundt hele jordet, og det kan enklere unngås dårlig pløye.

Ved såing kan dette systemet også være svært behjelpelig. Du får en elektronisk vendeteigsmarkering som du selv kan avslutte eller starte såinga etter. De nyeste maskinene kan selv starte og stoppe såing ved denne markeringen. Da blir det mulig å så vendeteigen til slutt, noe som kan ha god innflytelse på oppspiring og avlingspotensialet.

Seksjonsavstenging er også en av de funksjonene som kan hjelpe til med å gjøre jobben bedre og enklere. Dette er et system som sørger for at overlappen ved gjødsling og sprøyting blir redusert til et minimum. Jo mindre skiftene er som vi kjører på, til større andel blir vendeteigen. Dette gjør at overlappinga med plantevern eller gjødsel blir større. Noe som igjen gjør at automatisk seksjonskontroll er veldig godt egnet i Norge. Dette systemet vil automatisk stenge ned arbeidsbredden på sprøyta eller gjødselsprederen når systemet registrerer at det er blitt bearbeidet tidligere. På en Kverneland Geospread vil dette kunne gi en kostnadsbesparelse på 8-12 % av gjødselkostnadene sammenlignet med en konvensjonell spreder.

Reduser overlappen

  • Redusert maskin-/sjåførtimer og drivstoff
  • Redusert slitasje
  • Jobben blir riktig utført
  • Potensiale for økt avling

Vendeteigsmarkering

  • Enkel markering av den optimale vendeteigen
  • Mulig å så vendeteigen til slutt
  • Mindre pakking på vendeteig
  • Potensiale for økt avling

Automatisk Seksjonsavstengning

  • Stort potensiale for innsparing av plantevern og gjødsel
  • Potensiale for økt avling

Hva kan Felleskjøpet tilby?

Felleskjøpet forhandler to av markedets mest kjente merkevarer innen presisjonsjordbruk – John Deere og Kverneland. Sammen danner disse leverandørene en perfekt plattform for maskiner og tjenester på dette fagfeltet. John Deere har i en årrekke tilbudt traktor og treskere med autostyring (AutoTrac). Dette systemet får maskinene til å styre selv og gir dermed en betydelig økt presisjon som igjen sparer kostnader. Her kan det tilbys presisjon fra 2,5 cm. til 25 cm. nøyaktighet som betyr at dette kan tilpasses om du skal overgjødsle eng eller sette poteter.

I tillegg til den fysiske jobben skal det også dokumenteres hva som blir gjort hvor og når. Dette var av nyhetene fra John Deere allerede fra 2014-2016. De tilbyr en nettportal som flere av deres display kommuniserer med, enten via trådløs overføring eller ved hjelp av en minnepinne. Nettportalen MyJohnDeere.com gir en enkel og god oversikt over alt som har foregått ute på de enkelte skiftene i sesongen og tidligere vekstsesonger. Her kan alt fra jordbearbeiding til gjødsling og sprøyting dokumenteres. Det vises detaljer om hvilke plantevernmidler og mengder som er brukt på de forskjellige skiftene. Hvis det er benyttet variabel tildeling av gjødsel eller plantevern vil det også vises hvor på feltet det er påført de forskjellige mengdene. Dette kan enkelt sendes som pdf-filer til de som har behov for opplysningene. Eller det kan sammenlignes høstedata fra det ene året til det andre. Disse kan for eksempel komme fra en John Deere skurtresker som er utstyrt med fukt- og veiecelle, som registrerer hvor på jordet kornet er høstet.

Satellitt- og telematikkommunikasjon

For at presisjonen og kapasiteten skal øke på jobben vi gjør, trengs det moderne teknologi som hjelper oss med dette. Det som først og fremst forbindes med presisjonsjordbruk er kanskje satellittstyring av redskap og traktorer, men også telematikk har kommet for fullt. Dette brukes blant annet til overføring av data mellom kjøretøy og nettportaler som MyJohnDeere.com. Her kan man enkelt få en full oversikt over hva som er gjort til hvilken tid og sted. Det kan også være et godt hjelpemiddel for sjåføren som kan dele sitt skjermbilde med en person som for eksempel sitter på en supporttelefon eller på et verksted.

Tilpass systemet til ditt behov

Det er ikke alle som har behov for det mest avanserte utstyret, men ønsker en litt enklere løsning. Dette er John Deere sitt system perfekt for. Du starter opp med ei antenne og et display og får muligheten til å kjøre manuell sporfølging og full dokumentasjon. Ønsker du å utvide systemet etterhvert til å kjøre Autotrac (autostyring) eller oppgradere til redskapsstyring med seksjonsavstengning, som for eksempel Kverneland Geospread eller John Deere sprøyter, kan det enkelt gjøres ved å kjøpe tilleggsmoduler til det nivå du ønsker å benytte. Hvis du ikke har traktorer av nyeste årgang kan det leveres et enklere ledningsnett som kan oppgradere eldre traktorer til å være kompatibelt med det nyeste utstyret på markedet. Også John Deere sitt AutoTrac-system kan monteres på eldre traktorer av forskjellige merker. Dette kalles for Universal AutoTrac.

Alle John Deere sine SF3000 satellittmottagere er også forberedt for den beste presisjonen. De leveres standard med et korreksjonssignal som kalles SF1, dette har en nøyaktighet på 25 cm. spor til spor. Dette kan også enkelt oppgraderes til et SF2-signal med 5 cm. nøyaktighet eller helt til topps med RTK-funksjonalitet, som betyr 2,5 cm. nøyaktighet og full repeterbarhet av spor og grenser. Alt kan tilpasses dine behov og ønsker.

Her kan du lese mer om utstyr for presisjonsjordbruk fra John Deere

Her kan du se film med informasjon om portalen myjohndeere.com

Effektiv kjøring med GPS

Bruk av satelittbilder

Effektiv kjøring uten overlapp gir forbedret resultat