08.11.2019 | Camilla Mellemstrand

Vel vitende om at service og ettermarked er en svært viktig årsak til kundetilfredshet eller kundemisnøye, tar John Deere nå driftssikkerheten til et nytt nivå.

Målet er å gå fra en situasjon hvor du får ståtid på grunn av havari til en situasjon hvor du reparer før skaden skjer. En forutsetning for at dette skal være mulig er at maskinen har et aktivt JD-Link-abonnement.

Algoritmer

John Deere overvåker alle aktive JD-link-maskiner og har gjort dette i flere år. Ut fra denne overvåkingen har de laget algoritmer, basert på feilkoder og data, som gjør at de kan forutsi et havari før det finner sted. Forhandleren får da en ekspertalarm med beskjed om hvilken maskin som kan stå i fare for å haverere, hva som er galt, hvordan problemet skal løses og hvilke deler som eventuelt skal byttes.

- Ved å være føre var sørger vi for at traktoren får mindre ståtid og kan unngå produksjonsstopp. Kunden unngår store havarier som drar med seg flere dyre komponenter. Det er lettere for verkstedet og kunden å planlegge. Fordi verkstedet allerede vet hvilken del som skal byttes og hva som må gjøres, kan teknikeren ha med seg de nødvendige delene allerede ved første besøk, sier John Deeres territory manager for Norge, Markus Luchmann.

Teknisk sjef, Helge Malum, forteller at Felleskjøpet Agri har kommet langt i forberedelsene til proaktiv service, slik at norske John Deere-kunder allerede i løpet av 2019 kan få tilbud om ekspertalarm.