DeLaval VMS V300 melkerobot

DeLaval VMS™ V300 utnytter teknologier som ikke tidligere har vært tilgjengelige, og bruker dette til å gjøre ting som aldri noensinne har vært mulig innen melkeproduksjonen. DeLaval VMS™ V300 er et system som gjør at vi kan behandle hver gård, hver bonde, hver ku, til og med hver spene individuelt - og tilpasse prosessen for å imøtekomme individuelle behov. For å skape et bedre sted å være for kyr, deg og din familie.

VMS står for «Voluntary Milking System”, ogVMS V300 er et frivillig melkesystem. Det er ikke et transportbånd som behandler kyr som produkter; det er et fullt automatisert melkesystem som gir bedre resultater for deg og dine dyr. 

Med DeLaval VMS V300 får du;

 • DeLaval InControl™
  DeLaval InControl™ betyr at du enkelt kan se kua sin adferd, se gjennom statistikker eller endre systeminnstillingene dine.
 • DeLavalPureFlow™
  Alt starter med en god forbehandling - DeLaval PureFlow™ rengjør ikke bare spenene, den forbereder dem.
 • DeLavalInSight™
  Under hver eneste melking vil DeLaval InSight™ kartlegge og lære seg hver ku sin jur og speneplassering.

Les mer om VMS V300 her.

 

OptiDuo fôrskyver

DeLaval OptiDuo™ er ikke bare en «feedpusher», men noe mer. OptiDuo™ har en dobbel (Duo) effekt som gjør at vi blander fôret og skyver det inn mot spiseplassene til dyra. Dette gjør at kyrne alltid vil finne friskt og godt fôr på sin spiseplass.

OptiDuo blander fôret slik at det friskt og appetittvekkende for dyra, og håndterer alle typer fôr og fôrmikser. Fôrskyveren har et sikkerhetssystem og navigasjon som er 100% pålitelig. Det er mulighet for å velge OptiDuo™ med kraftfôr som lokkemiddel.

Fordeler med OptiDuo

 • Bedre produktivitet: Hyppigere og større fôrinntak, mer melk, sørger for at fôr er tilgjengelig på fôrbrettet 24/7

Den unike utførelsen av vår dobbeltvirkende skrue (Duo effekten) gjør at fôret blir skånsomt flyttet nærmere dyra, med blandefunksjonen vil OptiDuo™ legge igjen en fin streng slik at det ikke blir tomrom på fôrbrettet. Fôret blir forfrisket og virker appetittlig for dyra.

 • Mer effektiv arbeidstid: Spar tid, reduserer arbeidsbelastningen, adaptive kjøresystem; håndterer alle typer fôr og fôrmikser

OptiDuo™ kan programmeres til å ha faste oppstarter gjennom hele døgnet, noe som gjør at du får forfrisket fôret 24/7. Du slipper å ha ekstra turer på fôrbrettet for å skubbe eller manuelt flytte fôr.

 • Økt dyrevelferd: Mer appetittlig fôr til samtlige dyr – kyr av lavere rang henvises ikke til tomme plasser, bedre kutrafikk, mindre konkurranse og stress ved fôrbrettet

OptiDuo™ blander og fordeler fôret jevnt slik at det blir friskt fôr langs hele fôrbrettet og mindre stress for kyr av lavere rang.

Les mer om OptiDuo her. 

 

Agrisys AirStrø

I dag er det et krav med strø eller rotemateriale i alle binger for svin. De fleste kan se at effekten av og fornuften i det er stor. Dette er imidlertid en tidkrevende jobb, da det ofte ikke er tatt hensyn til gode løsninger for handtering av strø, og de mengder som er nødvendig ikke har vært planlagt. Med AirStrø blir tildelingen automatisert på enkelt vis også i eksisterende bygg. I nybygg er håndtering av strø alltid på dagsordenen, og der kan AirStrø enkelt kombineres med fôranlegget AirFeed.

AirStrø er en ny variant av et eksisterende produkt. Nytt er konseptet med at man kan lagre strømidler på en kraftfôrsilo og blåse det ut i de enkelte bingene, noe som er arbeidsbesparende og effektivt.

Les mer om fôranlegget AirFeed her.

 

 

Feed Manager fra Aco Funki AS er forbedret

Feed Manageren registrerer hvor raskt grisen spiser. Tidsregistreringen anvendes i en fôrkurve, som automatisk justerer fôrmengden til fremtidige utfôringer. Dermed kan Feed Manageren automatisk passe grisene, og dermed er det ikke lenger nødvendig at røkteren skal justere fôrmengden.

Flytende fôring i henhold til fôringskurver

Feed Manager er spesielt utviklet for å minimere fôr-svinn og på samme tid sikre optimal vekst for din svinebesetning. Feed Manager justerer automatisk mengden fôr, avhengig av hvor mye tid grisen bruker på å spise. Den spesielle sensoren er plassert i fôrrenna for å registrere hvor fort grisen spiser.

Prinsippet er enkelt: Den optimale spisetiden er forhåndsinstallert i systemet. Dersom grisene spiser saktere, vil mindre fôr slippes ut neste gang. Dersom grisene spiser raskere, vil mer fôr bli sluppet ut neste gang – men kun opp til en maksimum mengde. Dette helautomatiske systemet sikrer rasjonell bruk av fôr.

Volumboks VD22 fra Aco Funki AS

Ny modell av produktet VD2.

Volumboks VD22 gjør det mulig å bruke to blandinger på samme volumboks.

Laget for å holde lenge og krever lite vedlikehold. De gjennomsiktige beholderne gir et presist overblikk over og full kontroll på fôringsdistribusjonen. Sylinder-formen gjør fri luftgjennomgang. Den forseglede konstruksjonen hindrer problemer med støv fra utsiden. Enkel å justere manuelt.

 

Babyfeeder fra Aco Funki AS

Fôrautomat med sensor. Babyfeeder er en fôrautomat som passer til selv de minste grisene fra 4 kg. Automatens unike design gjør det mulig å blande fôr og vann i troa, noe som sikrer bedre hygiene og rengjøringsvennlighet. Troa fylles automatisk med fôr når sensoren melder om tom tro. Det er enkelt å bygge inn troa mellom skilleveggene i bingene. Dimensjonen av troa, fronthøyden og bredden er designet for meget små griser.

 

Våtfôringstank fra Aco Funki AS

FUNKI LIQMIX er en ny våtfôringstank. Den kommer nå med inspeksjonsvinduer, og inspeksjonsluken er gjort større så den er enkel å komme ned i. Våtfôringstanken er designet slik at alle delene som tanken består av kan komme inn gjennom en dør. I tillegg er den forsterket, og den kan lages i størrelse opptil 10 tonn. Tanken er laget i moduler av 2 tonn, det vil si i størrelsene 2, 4, 6, 8 og 10 tonn.

 

Helt nytt omrøringssystem for planlager

Nyhet fra Wellenbrock Getreidetechnik. Motorisert omrørerskrue for planlager. 2,2 kW motor på omrørerskruen som er montert på en travers. Helautomatisk omrøring i tørkebingen muliggjør tilsetning av mer varme til tørkelufta, og effektiviserer dermed tørkingen mye. Full-automatisert med fjernstyring. Skruene leveres i forskjellige dimensjoner; 150 mm, 200 mm eller 250 mm i diameter.

Se mer på: http://www.kornknecht.de/

 

iDOL 44R Kapasitiv giver fra Skov

Dette er en kapasitiv føler for bruk i ulike fôringsanlegg. Nytt med denne er at innstillingene gjøres via en app på mobiltelefonen, og ikke med en skrutrekker på baksiden av føleren.

i-DOL 44R er framtiden av fôringssensorer. i-DOL 44R er basert på DOL 44R, og har oppsett og tilpasninger av parametere og innstillinger gjennom en trådløs flate. Med i-DOL companion app på telefonen din, er i-DOL 44R enklere å bruke og mer fleksibel enn noen annen kapasitiv fôringssensor. i-DOL app-en tillater flere parametere for brukeren, sammenlignet med tradisjonelle sensorer med to følere operert av en skrutrekker. Resultatet er en mer fleksibel sensor, som kan tilpasses brukerens individuelle behov. På samme tid er i-DOL 44R sensoren mye enklere å bruke og forstå, ettersom oppsettet av parameterne er gjort med et brukervennlig grensesnitt som er enkelt å forstå. Resultatet er en unik sensor, med flere funksjoner; likevel enklere å bruke.