22.03.2016 | Felleskjøpet

Testen ble første gang gjennomført i 2006 og kåringene er basert på størrelsen på avlingene. Da testen ble avsluttet i 2015 og oppsummeringen gjort, sto Rapid igjen som den klare vinner med totalt åtte plasseringer blant topp to.

– Omgjort til kroner og øre kan bønder som velger Rapid som sin såmaskinpartner sitte igjen med 70 ekstra euro, rundt 660 kroner, per hektar, sier Bo Stark, Salgssjef for Rapid.  

Stabilitet – en viktig nøkkel

Totalt åtte maskiner var med i testen som ble gjennomført i storparseller på en landbruksskole utenfor Åbo. Seks av disse var med i hele perioden. Resultatet speiler tydelig hvilken såmaskin som gir mest stabile resultater og høyest dyrkingsnetto over 10 år.

I løpet av de 10 årene ble det dyrket en miks av høst- og vårkorn, erter, åkerbønner og vårrybs. I åtte av årene kom Rapid innenfor topp to. De resterende to årene ble det fjerdeplass. Jevne og gode resultater ble til slutt kronet med seier.

Mer lønnsom såmaskin

Rapid var den eneste såmaskinen som i gjennomsnitt over tiårsperioden ga en avling på over 5000 kilo per hektar. Det er drøyt 400 kilo mer enn gjennomsnittet hos de fem andre maskinene som var med i samme perioden. Omregnet i penger innebærer meravlingen en ekstra inntekt med Rapid på rundt 660 kroner per hektar ved gjennomsnittspris på rundt 1500 kroner per tonn.

– Dette viser at Rapid gir beste økonomi på lang sikt. I tillegg er det en svært slitesterk maskin med lave vedlikeholdskostnader, rimelige slitedeler og høy annenhåndsverdi, sier Arne Lilleengen, Kategorisjef Redskap i Felleskjøpet Agri.

Testen ble avsluttet i 2016, men det er planer om nye etablerings- og jordarbeidingsmetodeforsøk på samme prøveruter i framtiden.

I denne brosjyren fra Väderstad kan du lese mer om Väderstad Rapid (PDF 7 MB)

Väderstad Rapid