På et alt annet enn flatt jorde langs Mjøsa strekker fårene seg snorrett etter den GPS-styrte plogen. Her er det imidlertid ikke bare retningen som «ordner seg selv». Alle innstillinger på plogen styres fra traktorsetet via ISOBUS, enten ved hjelp av Kvernelands Tellus-terminal eller traktorens egen skjerm.

Tilhenger-transport

Ved siden av all automatikken, er den store nyheten på Kverneland 2500 det nye vendehodet, som kan frikoples under transport slik at plogen kan kjøres på dybdehjulet som en tilhenger. Det passer bra for Kirkerød som pløyer rundt 2000 dekar for seg selv og 1000 dekar for andre, og dermed flytter seg mye mellom jorder og grender.

– Transportløsningen er interessant. At vi slipper å ha den som løfteplog etter veien, betyr også at vi kan kjøre med mindre lufttrykk i traktordekkene. Det er viktig, sier Kirkerød.

En annen nyhet på plogen er 80 centimeter klaring under åsen, ti centimeter mer enn på andre Kverneland-modeller. Her er det mer rom for gjennomstrømming av halm og andre planterester.

Forplogene er nye, med en smart løsning som gjør at de kan justeres parvis. Innstillingen er dermed enklere og raskere. Også steinutløserne er nyutviklet.

For alt dette ble plogen i fjor kåret til «Machine of The Year» i Tyskland og vant gullaks på Agroteknikk.

Prototyp

Kverneland 2500 iPlough er bygd for traktorer opp til 280 hk og skal komme med fire, fem og seks skjær. Prototypen som Kverneland prøver ut sammen med Kirkerød er en 6-skjærs 2500 S, der S'en står for automatisk steinutløser.

Denne våren er sju prototyper under utprøving i henholdsvis Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Polen.

Kirkerød er svært interessert i ny teknologi og har hatt et sterkt ønske om å få prøve den nye plogen. Det er Felleskjøpet som gjennom avdelingen på Lena har formidlet kontakten mellom Krikerød og Kverneland.

– Det er fint for oss å kunne teste plogen hos Kirkerød som er så interessert og har så god kjennskap til GPS-bruk, sier konstruktør Per Gunnar Kraggerud i Kverneland.

Stor kapasitet

– Hvis vi lærer oss til å håndtere plogen slik det er ment, bør vi kunne pløye 15-20 dekar i timen, opp fra de 10-15 dekarene vi klarte med 5-skjæringen, sier Kirkerød.

Produktsjef Arne Lilleengen i Felleskjøpet Agri sier 2500-modellen etter planen skal være klar for salg til høsten, men det er usikkert om den kan leveres til høstpløyinga.

– Plogen har fått stor interesse siden den ble vist på Agroteknikk, og det er mange kunde som etterspør den, forteller han.

Testteamet består av Per Gunnar Kraggerud, Tormod Kirkerød og Tor Skår.