06.03.2019 | Håvard Simonsen

Solberg, som er årsmøteutsending fra Halden og Aremark, framførte på årsmøtet i 2017 eventyret om «proffpris til gode og lojale kunder» sammen med kollegene Ole-Morten Furuseth og Lars-Håkon Wennersberg. Innslaget vakte stor begeistring og satte i gang en prosess i Felleskjøpet for å imøtekomme det klare ønsket fra medlemmene. Resultatet kom på slutten av fjoråret med lanseringen av Bondens pris, en medlemsfordel med rabatterte priser på varer bøndene bruker mye av.

– Det er flott at et slikt tilbud til medlemmene nå er blitt en realitet. Det viser at det nytter å ta opp ting på kretsmøtene, og det er medlemsdemokrati slik det skal fungere i en samvirkeorganisasjon, sier Solberg, og forteller forhistorien til «eventyrfortellingen».

Kom med ønsker!

Da de tillitsvalgte oppsummerte kretsmøtene i Østfold og Akershus i 2017, viste det seg at ønsket om en «proffpris» til medlemmene var tatt opp i mange kretser, og på distriktsrådsmøtet fikk Solberg, Furuseth og Wennersberg oppgaven med å ta saken videre til årsmøtet. Budskapet ble ført i pennen som et eventyr der en ferdesmann kom til FK-butikken og spurte om en god pris til en lojal kunde, men som i eventyrene ble han møtt med «Nei, det kan jeg ikke svare på. Det må du snakke med sjefen min om.» Framføringen var ikke til å ta feil av: Her var det bare for Felleskjøpet å få fart på sakene. Nå tror Solberg løsningen vil bli godt mottatt blant medlemmene.

– Jeg tror medlemmene er fornøyd, sier hun. I en film som Felleskjøpet har laget, trekker Solberg og Furuseth fram Bondens pris på blant annet gjerdestolper og støvmasker.

– Det er forbruksvarer som bonden bruker mye av. Felleskjøpet har sagt at ordningen vil være dynamisk og at produktene som inngår i Bondens pris vil variere. Det er noe en også kan ta opp kretsmøtene. Det vil være fint å få tilbakemeldinger på hvilke varer medlemmene ønsker skal ha Bondens pris. Alle kan ikke ha oversikt over alt. Vi trenger innspill fra de mange kreative medlemmene. Derfor må dere komme på kretsmøtene. Å bidra med ideer og bli hørt skaper samhold, sier Solberg.

Varer med konkurranse

– Dette er noe som har vært etterspurt lenge, nærmest en gjenganger på møter, så det er bra at en har fått det i havn. Det er bra at Felleskjøpet tar medlemmene på alvor og hører på hva de ønsker. Det viser at det hjelper å ytre seg og komme med synspunkter, sier Ann Kristin Nes, som er årsmøteutsending fra Askvoll.

Hun har ikke fått annet enn positive kommentarer til Bondens pris, men legger til at det ennå ikke har vært så mye kontakt med medlemmene på nyåret når Samvirke snakker med henne.

– Hva slags varer bør ha Bondens pris?

– Det bør være nødvendige varer bonden bruker mest av, og kanskje varer det er stor konkurranse på fra andre aktører, sier Nes.

En del av Bondeløftet

– Det er bra saker. Det har jo vært snakk om dette en stund og det er forventninger til Bondens pris. Det blir jo en del av Bondeløftet, sier Pål H. Johnsen, som representerer Alstadhaug, Leirfjord, Dønna og Herøy. Han har ikke gjort seg sterke meninger om hvilke konkrete varer som bør omfattes av Bondens pris, men sier generelt:

– Det bør være varer det går mye av, spesielt sesongvarer som en bruker store mengder av. Bondens pris må gjelde varer som synes i regnskapet, sier han.