11.06.2018 | Tor Jacob Solberg

1. Jordbruksoppgjøret er forbrukerens og bondens garanti for at maten i Norge selges til en mest mulig riktig pris.

Ingen kan øke prisene sine uten å dokumentere hvorfor. Jordbruksoppgjøret bidrar derfor til å gi forbruker, butikker, matvareindustri og bonden forutsigbare priser.

2. Det er klimavennlig at vi produserer mest mulig av det markedet etterspør.

Ikke for mye og ikke for lite. Den norske forbruker har stor påvirkningskraft på hvor og hvordan maten vi spiser produseres. Du kan selv stemme på partier og politikere som jobber for små eller store endringer av hvordan maten din blir produsert. Dette gir forbrukeren makt, men også et ansvar. Dette er bra for både forbruker og bonde.

3. Det er viktig for bonden å vite at man får betalt for varene man produserer. 

Dette gir stabilitet og mulighet til å planlegge drift og investeringer best mulig. Det er nok også bondens familie veldig glad for.

4. Matvarekjedene aksepterer prisøkningene som kommer som følge av jordbruksforhandlingene.

Det er vanskelig å øke prisene i markedet hvis de tre store matvarekjedene skal bestemme alene. For matvarekjeden blir maten aldri billig nok.

5. Det er store muligheter for å kunne nå felles mål for samfunnet når det er ryddige forhandlinger.

Det norske folk er med på å bestemme hvordan dyra, bonden og klimaet skal ha det.

6. Trygghet og stabilitet er spesielt viktig for unge bønder i oppstartsfasen. 

De årlige forhandlingene gir en stabilitet et åpent marked ikke kan tilby. Det betyr at det er lettere å starte som bonde i Norge enn i mange andre land.

7. Landbruket bidrar med mange arbeidsplasser og stor verdiskapning. 

Vi trenger matproduksjon i hele Norge om skal vi klare målet om å produsere nok mat til en voksende norsk befolkning.

8. Vi forvalter et landbruk som skal fungere i gode og dårlige tider. 

Et sterkt norsk landbruk er en viktig del av samfunnsberedskapen.

9. Norske bønder er en viktig del av det grønne skiftet. 

Vi skaper stadig nye bedrifter. Faktisk er så mye som hver tiende norske bedrift en matprodusent!

10. Sammen har vi skapt fantastisk mye bra, det hadde ingen av oss klart alene. 

Eksempler på dette er verdens laveste antibiotikabruk, og en dyre- og plantehelse andre bare kan drømme om.

 

Norge trenger bonden, derfor er jordbruksoppgjøret bra for både forbruker og bonde!