– Jeg har etterlyst en proffpris til bonden og er veldig positiv til dette, sier Eidsvoll-bonden Amund Tømte.

– Felleskjøpet ønsker å tilby medlemmene gode tilbud på viktige butikkvarer som de har behov for og kjøper mye av. Vi har mange gode medlemsfordeler fra før, men både på årsmøter, i tillitsvalgtsamlinger og fra kunder er det uttrykt klare ønsker om at medlemmene, som ofte er storforbrukere av Felleskjøpets butikkvarer, må få bedre betingelser. Med Bondens pris imøtekommer vi disse ønskene, sier direktør Eivind Torkildsen, som er ansvarlig for landbrukssalg i Felleskjøpet-butikkene, og direktør Medlem, Jan Kollsgård.

I første omgang vil Bondens pris omfatte ca. 40 produkter. Rabatten vil være 10-15 prosent på ordinære priser, avhengig av hvilke produkter det gjelder.

– Sortimentet vil etter hvert utvides til 80-100 produkter. Vi legger vekt på at produktene skal dekke flere produksjoner, slik at Bondens pris blir et nyttig tilbud til alle medlemmer. Vi vil også justere og tilpasse sortimentet etter hvert som vi ser hvordan det slår an og ut fra tilbakemeldingene vi får fra medlemmene. Felleskjøpet har opprettet referansegrupper av aktive bønder innenfor ulike produksjoner, og vi vil be disse komme med innspill til tilpasninger av produktporteføljen, sier Torkildsen.

ETTERSPURT: – Medlemspriser i butikk har vært etterspurt både på årsmøter i tillitsvalgtsamlinger og blant medlemmene, sier Kollsgård og Torkildsen.

Proffpris

Eidsvoll-bonden Amund Tømte (31) er en av dem som har etterlyst et slikt tilbud. I forbindelse med utarbeidelsen av Felleskjøpets strategi, Bondeløftet 2020, var han for et par år siden invitert til en ledersamling i konsernet for å snakke om hva bonden vil forvente og kreve av Felleskjøpet i framtida. Her trakk han blant annet fram ønske om en «proffrabatt» i butikkene.

– Jeg benyttet muligheten til å si hvordan vi tenker og driver. Vi har sammenlignet og sett at prisene på enkelte produkter har vært lavere hos andre leverandører. Det er naturlig for oss å handle på Felleskjøpet, men det er surt hvis du vet at du kan få varen til en lavere pris et annet sted. Vi vet også at en snekker aldri handler til full pris hos en byggevareleverandør, men blir behandlet som en proffkunde. På samme måte tok jeg til orde for en medlems- eller proffpris for bonden hos Felleskjøpet, sier Tømte.

– Jeg oppfattet også at du ønsket en effektiv samhandling mellom bonden og Felleskjøpet, men at bonden da også må få noe igjen, minnes Torkildsen.

– Det er godt å se at Felleskjøpet nå tar tak i dette, og jeg stiller meg veldig positiv til tankegangen bak Bondens pris. Jeg er spent på hvilke produkter som vil bli omfattet av medlemsrabatten og forventer at spekteret øker etter hvert, sier Tømte.

Tømte er aktivt med i familiens omfattende potet- og kornproduksjon i Eidsvoll.

– Dette er en rabatt i tillegg til bonusen medlemmene kan få med utgangspunkt i Felleskjøpets resultater og medlemmenes samhandling med selskapet, understreker Kollsgård.

Bondens pris innebefatter rabatt på produkter medlemmer bruker mye og har ekstra behov for.  

Tydelig merking

Hvilke produkter som inngår i ordningen vil bli tydelig merket i butikkene med hyllemerker og eventuelt plakater, der det står Bondens pris og rabatten. Merkingen skal gjøre det enkelt for medlemmene å finne produktene.

– Det er selvsagt krevende å markedsføre en rabatt som ikke gjelder alle kunder i butikkene. Vi tror imidlertid alminnelige forbrukere vil akseptere at bonden har noen egne fordeler i Felleskjøpets butikker, sier Torkildsen.

Han poengterer at Bondens pris er en oppfølging av Bondeløftet 2020 og et resultat av Felleskjøpets arbeid for økt bondenytte.

– Det blir nå enda mer attraktivt å handle hos oss. Vi tror Bondens pris vil bidra til å styrke medlemmenes lojalitet til Felleskjøpet og håper selvfølgelig at konseptet skal gi økt salg, sier Torkildsen.

Kategorier der produkter lanseres med Bondens pris, er blant annet bensin, vaskemidler, olje, brann- og verneutstyr, gjerdeutstyr og presenninger.