04.01.2019 | Gina Elisabeth Rudsrud

Hvilke rettigheter har du som gravid bonde, hvorfor er det så få kvinnelige rollemodeller og hvorfor er alt av verktøy og maskiner tilpasset menn? 

Foranledningen for arrangementet er Facebook-gruppa «Nettverk for kvinnelige bønder». Hokstad startet gruppa i 2012 og i dag har den nesten 7000 medlemmer, de fleste kvinnelige bønder.

– Gruppa brukes til å diskutere, engasjere og støtte hverandre, forteller Hokstad.

En møteplass

I vår kom ideen om et arrangement for nettverk for kvinnelige bønder i Facebook-gruppa. 

– Det var flere i gruppa som ønsket seg en fysisk møteplass for å utveksle erfaringer, sier Hokstad, som tok saken i egne hender. 
– Jeg tok kontakt med Agroteknikk og dermed fikk vi en egen plass i programmet.

Hokstad begynte umiddelbart å sette sammen et spennende program og booke relevante innledere.

– Et av de mest diskutere temaene i gruppa er hva man har krav på og må tenke på som gravid og med småbarn på gården. Derfor handlet hele den første delen om dette temaet, forteller hun.

HMS, rettigheter og graviditet

Norges Bondelag hadde tidligere i år en undersøkelse for sine kvinnelige medlemmer. Der kom det frem at bedre velferdsordninger hadde fått flere kvinner inn i næringa. 

Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag, var første innleder.
– Bondelaget har nå satt i gang arbeidet med en veileder som tar hensyn til ulike livssituasjoner, som for eksempel graviditet, fortalte Haugen fra scenen.

Jordmor Marita Ruohoranta var også en av innlederne i arrangementet.
– Det er en rekke risikoer ved å være gravid bonde. Dette sier jeg ikke for å skremme noen, men for at vi skal være klar over mulig risikoer, sa Ruohoranta.

I tillegg bidro Norsk Landbruksrådgivning og Norske Landbrukstjenester med HMS-rådgiving. De kom med gode råd og tips til hvordan man kan løse praktiske utfordringer i hverdagen på gården.

I den andre delen av programmet var det fire driftige damer som fortalte om hvordan de har utviklet sin gårder, hva som fikk dem til å satse som bønder og hvordan hverdagen er i dag.

Under samlingen kom det flere ganger frem at det kan være utfordrende å være kvinnelige bonde, blant annet fordi alt av verktøy og maskiner er tilpasset menn.

– I tillegg er det mange kvinnelige bønder som ikke blir tatt på alvor. Derfor er det viktig at vi som jobber i landbruket i dag er gode og synlige rollemodeller slik at vi får rekruttert flere jenter til næringa, avsluttet Elisabeth Irgens Hokstad.