11.06.2018 | John Arne Ulvan, konsernsjef Felleskjøpet Agri

Stadig flere munner å mette

Verdens befolkning vokser, og stadig flere munner skal mettes. I følge FN må vi øke matproduksjonen i verden med hele 70 prosent frem mot 2050. Verdens matindustri må lykkes med å skaffe en voksende befolkning nok og riktig mat, samtidig som vi tar vare på klimaet. Dette gjør at jordbruket og matbransjen står overfor en rekke vanskelige avveininger fremover. I Norge må vi ta vår del av jobben med å produsere nok mat.

Norsk fôrbransje går foran

Bruk av soya har møtt kritikk fra ulike miljøvernorganisasjoner. Samtidig anslår FN at verdens soyaproduksjon vil dobles de neste femti årene. Som følge av befolknings- og velstandsvekst vil den største veksten være i Asia. Kan vi i Norge bidra til at økningen i soyaproduksjonen blir bærekraftig?

Norsk fôrbransje var først i verden til å nekte bruk av genmodifisert (GMO) soya og et av få land som har kjørt 100 prosent GMO-fritt med full sporbarhet siden 1996. I Felleskjøpet har vi hatt bærekraftig, sertifisert produksjon siden 2009. I dag er den norske verdikjeden avskogingsfri.

Bærekraftig produksjon krever at vi drar lasset sammen

Vi vet altså at verden står overfor en proteinutfordring. Vi trenger alle de samme råvarene som byggeklosser i dyre- og menneskemat, og da blir kravene til bærekraftig utnyttelse av ressursene veldig viktig. Ingen kan klare denne oppgaven alene. Flere parter må dra lasset sammen. I Brasil har de lykkes med nettopp dette. Produksjon av soyabønner har historisk sett vært en av de store synderne når det gjelder avskoging. I 2006 tok myndigheter, interesseorganisasjoner og industri grep for sammen for å bevare regnskogen, samtidig som man skulle ivareta de økonomiske interessene til produsenter. Resultatet er at Brasil over de siste 10 årene har redusert avskogingen med 80 prosent.

Norge leder an

Norske myndigheter har siden 2008 bidratt med seks milliarder kroner til avskoging av Brasil. FNs generalsekretær Ban Ki-moon har uttalt at Norges engasjement er «et fremragende eksempel på internasjonalt samarbeid». Ki-moon har også vært tydelig på nødvendigheten av at flere bidrar. I forkant av klimatoppmøtet i New York i september 2014 oppfordret han privat sektor, offentlig sektor og sivilt samfunn til konkrete forpliktelser og handling.  Resultatet av dette var FNs New York-erklæring mot avskoging. Felleskjøpet sluttet seg i fjor til denne – som et signal på at vi tar dette på alvor og bidrar.

Jeg var nettopp i Brasil for å diskutere disse utfordringene sammen med representanter fra privat sektor, myndigheter i Norge og Brasil, og andre interessenter. Et tydelig signal fra våre møter i Brasil er at de fortsatt trenger aktører som fremmer bærekraftig og ansvarlig produksjon. Kun 2 prosent av soyaen som produseres i Brasil er sertifisert bærekraftig, og det er fra denne delen av soyaproduksjonen at vi i Felleskjøpet kjøper vår soya.

Illegal avskoging den største trusselen

Den største trusselen mot regnskogen i dag er uansvarlige aktører. 80 prosent av den gjenværende avskogingen er nemlig illegal. Felleskjøpets og Norge sitt beste bidrag i denne sammenhengen er derfor høy tilstedeværelse og påvirkning på produksjonen, slik vi praktiserer det.

Felleskjøpet er og skal være ledende på bærekraftig produksjon. Vi stiller og skal stille strenge krav til råvarene vi importerer.

Veien fremover

Fremover står vi overfor flere hovedoppgaver. For det første skal vi fortsette med å bidra til en bærekraftig soyaproduksjon. Deretter må vi fortsette å se på mulighetene for å øke kvaliteten på eksisterende råstoffer som har godt grunnlag i Norge som f.eks korn og grovfôr.

Samtidig må vi også legge ressurser i å fremskaffe nye proteinkilder. Derfor satser vi også millionbeløp på forskningsprosjektet Foods of Norway de neste årene. Foods of Norway er et samarbeid mellom Forskningsrådet, NMBU og næringslivet, og prosjektet er en milepæl i arbeidet med å skaffe norskbasert protein fra skogen og havet.

I Felleskjøpet jobber vi altså på flere fronter samtidig og kontinuerlig for å legge til rette for at vi i Norge kan produsere mat så rent, bærekraftig og økonomisk som mulig. Vi er i Europa-toppen i dag – og det skal vi fortsette med.

Til slutt vil jeg gi all mulig honnør til den norske bonden som med sin langsiktige tenkning går i front og tar ansvar både på ren mat og bærekraftig produksjon.

 

 John Arne Ulvan, konsernsjef Felleskjøpet Agri

Artikkelen er tidligere publisert på Landbruksbloggen