12.06.2018 | Gjermund Ruud Skjeseth, bonde

Investering i ny traktor skulle også bidra til å gjøre sesongen mindre hektisk i onnene.

Jeg driver selv 770 dekar på Stange i Hedmark. I tillegg samarbeider jeg med en nabo som driver rundt 700 dekar med korn, hvor jeg tar meg av såing, gjødsling og stort sett all sprøyting.

Brutal start

Vekstsesongen ble preget av en brutal start for alt nysådd land med veldig mye nedbør i mai. Denne starten ble fort snudd på hodet da tendensen gikk mer mot mangel på vann. Totalt sett førte dette til veldig fine innhøstingsforhold med lite opphold i trøsking grunnet dårlig vær.

Vannprosenten på kornet jeg trøsket i år lå mellom 14 og 19 prosent, noe som gjorde tørking av korn til en mye enklere jobb i år enn i fjor da det aller meste av kornet, som ble trøsket seint, lå over 25 prosent. Da er det greit å kunne si at en har brukt 7000 liter mindre diesel på nedtørking av korn i år enn i fjor.

Kort mellom suksess og fiasko

I år ville jeg utvide mulighetene mine for vekstskifte. Jeg sådde derfor seks rader Brage, to rader Fairytale, Krabat hvete, Vinger havre og Majong vårraps. Alt ble sådd i løpet av perioden 8. til 18. mai og ingenting går feilfritt, dessverre.

Mest utforende i år ble vårrapsen. Når jeg ser tilbake føler jeg at alt gikk litt imot meg. Det var:

  • Utfordrende spiring
  • «Jackpot» i insekter med jordloppe, rapsglansbille, tege og sist men ikke minst kålmøll!
  • Utfordrende vekstforhold for plantene, som gir gode vekstforhold for ugras

Jeg holdt derfor på å gi opp rapsen helt, men ved trøsking ble det levert 245 kg/daa. Lærdommen er at rapsen har en utrolig evne til å få juling. Det må da nevnes at trøskingen ble så seint som 8. og 9. oktober.

Tester utenfor “rammene”

Gjødsel: Min strategi når det gjelder gjødsel er nok ikke helt A4. Jeg legger 20 kg. gjødsel sammen med såfrøet (kontaktgjødsling). Raskt etter at kornet har spirt gjødsler jeg med ei dose til, slik alt minst har fått 8-9 kg. N.

Videre ser jeg an sorten når det gjelder ytterligere gjødsling. Bygget og havren får først den resterende mengden det skal ha. Hveta og rapsen får noe seinere. Forskjellen på denne gjødslingsrunden er at benytter meg av N-sensor. Så gjør jeg en vurdering ei lita stund før flagbladet er framme om åkeren er så tjukk at den fortjener å få ei lita dose til med gjødsel for å være sikker på at åkeren har tilgang på nok næring for å gi høy avling helt ut.

plantevern

Plantevern: I år kjørte jeg ei normal ugrassprøyting med litt variasjon i midler som ble benyttet for å prøve å bryte noe mulig resistens. Dette etter å ha tatt over noe jord hvor det hadde blitt benyttet mye lavdosemidler de siste årene. Grunnet årets tørke falt valget på å bare kjøre en runde mot sopp da det var lite press i åkeren og jeg ikke kjørte fulle doser. Jeg benyttet ikke vekstregulering i det hele tatt.

Innhøsting: Jeg er nok av de som hadde lengst sesong i trøskern på Hedmarken i år. Jeg begynte å trøske seks rader den 16. august og leietrøsket det siste arealet den 10. oktober. Totalt skar jeg 1150 daa i høst. Avlingene i år ble til slutt tett oppunder fjorårets meget høye avlinger, med et snitt på over 700 kg/daa. Men med det aller meste av kornet liggende på låven i vente av et nytt år, og best pris, har jeg ingen eksakte tall.

Travelt, men moro - sesongen 2016 innfridde til slutt

Utenom kornsesongen har jeg litt diverse verv og engasjementer, samt at jeg på høsten er med å grøfter og på vinteren brøyter jeg snø. I tillegg er det selvfølgelig levering av korn, pleie skogen som tilhører gården og en god del skigåing.

Kjapt oppsummert er jeg godt fornøyd med årets sesong og ser fram til den neste som nærmer seg med stormskritt! Nå har 2015 og 2016 vært snille med oss. Min spådom er at vi nå er inne i de sju gode årene og har da en del år igjen til de sju dårlige!

 

Artikkelen er skrevet og publisert 22.12.2016