05.12.2018 | Oddrun Karlstad

Kriteriene for å bli Årets unge bonde er at bonden må være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. I år hadde konkurransen i tillegg spesielt fokus på bærekraftig landbruk.

– Dette var veldig uventet – det å bli nominert var stort i seg selv. I tillegg er det å få komme hit og få treffe de andre finalistene og bli kjent med dem en stor opplevelse. Dette toppet egentlig alt, sa en glad Olav Høyheim Einan i sin takketale.

For 9. gang

I år var det niende gang at kåringen av Årets unge bonde ble arrangert. Siden oppstarten har over 2600 unge bønder blitt nominert og prisen oppfattes som svært viktig for rekrutteringen til landbruket.

–  Årets vinner tilfredsstiller alle kriterier i konkurransen. Han har stort fokus på bærekraftig produksjon og drift og har lagt en enorm arbeidsinnsats i å bygge ut gården med bruk av lokale ressurser på en imponerende måte, sa juryleder og landbruks- og matminister Bård André Hoksrud i sin tale.

Olav fikk ros

29-åringen fra Luster fikk blant annet ros av juryen for sin landbruksfaglige kompetanse, langsiktige og fremtidsrettede fokus, sin allsidighet og evne til risikospredning gjennom etablering av nye driftsområder. Han trekkes frem som en svært god representant for den vanlige, norske bonden og som et forbilde til inspirasjon.

– Olav driver allsidig og mestrer alt fra dyrehold og beitedrift til mekanikk, tømmerhogst, snekkervirksomhet og kontorarbeid. Han er en svært god representant for norsk landbruk som viser hvor viktig og meningsfylt bondeyrket er, sa Hoksrud.

Årets jury

Juryen, som ble ledet av Bård Hoksrud, besto forøvrig av Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri, Cecilie Nilsen, vinneren av Årets unge bonde 2017, Anne Kjersti Bakken, seniorforsker ved NIBIO, Tora Voll Dambu, leder av Norges Bygdeungdomslag, Lars Petter Bartnes, leder av Norges Bondelag og Hilde Øverby, leder for kvalitet og bærekraft i McDonalds Norge.