13.01.2020 | Felleskjøpet

Hun og resten av eierrepresentantene i styret ser fram til å møte bondekolleger fra hele landet og høre deres tanker om hvilken retning Felleskjøpet Agri bør gå i året som kommer. Skuterud oppfordrer alle til å ta på seg eier-hatten når de skal på kretsmøte. Lokale problemstillinger er selvsagt en viktig del av kretsmøtene, men styrelederen håper også flest mulig vil bidra med innspill av mer generell og strategisk karakter for selskapet. 

Det er ikke snakk om oss og dem. I Felleskjøpet er det snakk om vi. Vi er ikke bare kunder, vi er også eiere. Sammen må vi finne ut hvordan Felleskjøpet skal ruste seg for framtida. Hva skal til for at Felleskjøpet skal være den foretrukne partneren for bønder over hele landet også om ti år? Hvordan skal vi kunne gi det beste tilbudet til en konkurransedyktig pris? sier Skuterud. 

Krevende markedssituasjon

Styrelederen opplever at markedssituasjonen er mer krevende enn noen gang tidligere og at både eierne og administrasjonen er forberedt på å måtte snu hver stein for å opprettholde selskapets konkurransekraft. Norturas nedleggelse av slakteriet på Otta viste med full styrke hvordan lokal tilstedeværelse kan engasjere og at sentrum-perifieri-debatten lever i beste velgående. Skuterud mener vi må venne oss til at kontinuerlig endringer er regelen heller enn unntaket.  

Også i Felleskjøpet blir vi nødt til å gjøre endringer, sier Skuterud, og viser blant annet til den pågående prosessen med å gjennomgå Felleskjøpets kraftfôrfabrikkstruktur. 

Når markedssituasjonen utvikler seg slik at vi sitter med en betydelig overkapasitet, betyr det i praksis at kraftfôret blir dyrere enn det hadde trengt å være. Vi er derfor i en prosess hvor vi må avgjøre hvor mange kraftfôrfabrikker det er hensiktsmessig og rasjonelt for oss å ha.  Selv om det er krevende å eventuelt skulle legge ned lokale arbeidsplasser, må vi gjøre det som er best for selskapet som helhet, slik at vi mest mulig effektivt oppfyller målet vårt om å styrke bondens økonomi på kort og lang sikt. Det handler om rolleforståelse. Det er viktigere for Felleskjøpet å produsere det beste kraftfôret til en rimeligst mulig pris enn å ha flest mulig fabrikker, oppsummerer hun. 

Distribusjon og samhandling

Et svært viktig strategisk spørsmål, som styrelederen gjerne vil ha innspill til på kretsmøtene, er hvordan driftsmidlene Felleskjøpet selger, best mulig skal distribueres til bønder over hele landet i framtida. 

Jeg håper 2020 kan være året hvor vi begynner å diskutere framtidig avdelingsstruktur. Lista over avdelinger som trenger oppgraderinger er lang, men kanskje er det ikke ny butikk med fullt sortiment som er den beste løsningen alle steder. Kan vi bestille mer på nettet? Kan vi få mer levert direkte på gården? Hvordan skal vi sikre kompetent personell? Her trenger vi kloke innspill fra dere som vet hvor skoen trykker, sier styrelederen. Hun er også opptatt av bedre samhandling mellom bøndene og Felleskjøpet. 

Allerede når jeg som kornbonde lager gjødselplan på vinteren, har jeg i praksis bestemt meg hva jeg vil så og hva jeg trenger av innsatsfaktorer. Hvordan kan vi legge til rette for at Felleskjøpet mottar denne informasjonen og kan nyttiggjøre seg den på best mulig måte? Dette vil jeg gjerne høre eiernes tanker om, oppsummerer styrelederen. 

Grønn vinner

En annen viktig sak Jødahl Skuterud ønsker innspill på, er Felleskjøpets bærekraftstrategi. 

Det er svært viktig at vi lykkes med å produsere klimavennlig mat på en måte som forbrukerne har tillit til. Har du innspill til hvordan Felleskjøpet kan bli en grønn vinner og hvordan økt fokus på bærekraft kan gi vekstmuligheter for Felleskjøpet, må du for all del dele disse tankene med oss, avslutter styrelederen.