Landbruksplast på avveie er verken bra for miljøet eller for landbrukets omdømme, og nå vil Felleskjøpet ta samfunnsansvar ved å samle inn plasten. Tanken er at i stedet for at hver bonde selv må levere sin plast på en avfallsstasjon som har avtale med Grønt Punkt, så kan Felleskjøpet samle inn denne plasten når de likevel er på gårdene for å levere eksempelvis gjødsel.

Tar samfunnsansvar

Jan Håvard Kingsrød, som er produktsjef for blant annet rundballeplast i Felleskjøpet, gleder seg til å få satt i gang arbeidet.

-Vi ønsker å samle inn rundballeplast, gjødselsekker og kanner med ensileringsmiddel. Målet er at det skal bli enklere for bonden, mindre plast på avveie og at plasten som gjenvinnes kan bli til plastposer i Felleskjøpets butikker, sier Kingsrød.

I første omgang skal det kjøres et pilotprosjekt i Folldal, Rendalen, Alvdal, Tynset og Stor-Elvdal, men på Kingsrøds eget melkebruk i Sarpsborg i Østfold ligger alt til rette for innsamling, når Felleskjøpet en dag utvider det geografiske området for plastinnsamlingen. Kingsrød har gått til innkjøp av en komprimator, og presser all rundballeplast umiddelbart etter at han har åpnet en rundball.


-Med denne komprimatoren blir plasten fra 50-60 rundballer til en 80 kilos firkant som enkelt kan håndteres med tralle. På denne måten tar plasten utrolig mye mindre plass enn når den bare blir lagt i en haug, sier Kingsrød.

Egnede komprimatorer, som vil koste rundt 30 000 kroner, vil snart være tilgjengelig i Felleskjøpets butikker, men Kingsrød er klar på at dette ikke er en aktuell løsning for alle.

-Har du et sauebruk med 20 sauer er det ikke aktuelt å investere i en slik presse, men da kan du bare samle rundballeplasten i gjennomsiktige søppelsekker. Du får plass til plast fra ti-tolv rundballer i en søplesekk. Søplesekkene kan deretter lagres i større vedsekker, slik at de enkelt kan løftes opp i en bil, sier Kingsrød.

Ønsker reinest mulig plast

Når Felleskjøpet skal hente plast, er det viktig at den ikke bare er komprimert eller samlet i søppelsekker, men at den også er rein.

-Vi snakker ikke om at den må spyles, men den må være «risterein». Rister du plasten et par ganger før du stapper den ned i søppelsekken eller i komprimatoren, er det reint nok, sier Kingsrød. Han sier det er behov for en holdningsendring når det gjelder å ta vare på den ressursen plast egentlig er.

-Stikkprøver fra mottakene viser at landbruksplasten som samles inn i dag, er mer forurenset enn den burde være. Alle vi som bruker landbruksplast betaler miljøvederlag per kilo plast vi kjøper, mens de som samler inn landbruksplast får betalt per kilo de samler inn. Når opp mot 40 prosent av det som samles inn i realiteten er vann, fôrrester, jord og andre fremmedelementer, går ikke regnestykket opp og ting fungerer ikke helt etter hensikten, sier Kingsrød. I fjor var miljøvederlaget 1,56 kroner per kilo plast, mens det i år er økt til 2,80 kroner per kilo plast. På en 1500 meters rull med rundballeplast utgjør miljøvederlaget nå 78 kroner.

-Hvis vi ikke får ned forurensingsgraden, vil kostnaden ved å håndtere landbruksplasten og dermed miljøvederlaget øke. Alle tjener på at vi begynner å behandle plasten mer som en ressurs enn som avfall, sier Kingsrød.

Positive tillitsvalgte

Thomas Meyer French, melkebonde på Rena og tillitsvalgt, er svært positiv til at Felleskjøpet skal sette i gang innsamling av landbruksplast i utvalgte kommuner i Østerdalen.

-Rundballer har mange fordeler, særlig for bønder med spredte arealer, men den åpenbare bakdelen er all plasten. Rundballeplast på avveie er ikke bra, så det er viktig og riktig av Felleskjøpet å ta grep og lage gode systemer for at mest mulig av plasten kan resirkuleres og gjenbrukes, sier bonden. Selv lagrer han foreløpig rundballeplasten i en haug utendørs. En gang i året leverer han plasten på den lokale avfallsstasjonen.

-Jeg er ikke helt fremmed for å kjøpe en komprimator. Jeg har sett flere kolleger som har det, og det er ingen tvil om at det er en effektiv måte å håndtere plasten på, samtidig som risikoen for rundballeplast på avveie reduseres, sier French.

850x480 - artikkelbilde- landbrukssplast.jpg

SNART I SALG: Felleskjøpet vil snart begynne å selge slike komprimatorer. Prisen vil ligge rundt 30 000 kroner.