07.04.2020 | Haavard Simonsen

Valdres golfklubb, med sin naturperle av en bane ved Aurdalsfjorden, har vært  totalkunde hos Felleskjøpet helt siden starten i 2003. Alle driftsmidler som maskiner, såvarer og gjødsel leveres av Felleskjøpet, og i følge Slette har både maskiner og samarbeid fungert godt. Valdres golfklubb er en 9-hulls bane med 18 utslag.

– Vi er en liten bane med kort sesong. Her er det ingen som driver på heltid og vi kan ikke være spesialister på alle områder. Da er det en stor fordel å kunne jobbe sammen med folk som har golf som spesialfelt og kan hjelpe oss når vi trenger det, sier Slette.

Knirkefritt utstyr

Slette har vært med siden oppstarten og forteller at golfklubben satset fullt og helt på traktor og maskiner fra John Deere da banen ble etablert. Den gang ble John Deeres utstyr for park og anlegg solgt av Reinhardt, som noen år senere ble overtatt og videreført av Felleskjøpet.

– Vi kjøpte helt ny maskinpark for ganske store summer, blant annet traktor og klippeutstyr til greener, fairwayer og resten av området. Traktoren har vi fortsatt, mens vi har fornyet en god del av klipperne. Det er de som går mest. Alle maskinene har gått knirkefritt. Vi er veldig godt fornøyd, sier Slette.

De utfører nesten alt vedlikehold selv, men benytter Felleskjøpets avdeling på Fagernes som hentested for deler og når de trenger andre driftsmidler. De kjøper blant annet all olje hos Felleskjøpet.

Om vinteren blir traktoren benyttet i en stor idrettshall på Leira. – Det betyr ikke de store inntektene, men det er bedre at den blir brukt enn står stille hele vinteren, sier Slette.

Får raske svar

Spillesesongen hos Valdres golfklubb er fra rundt 1. mai til midten av oktober. På tampen av vinteren freses veger og greener, men arbeidet starter ikke for alvor før etter påske. I driften får de hjelp av Felleskjøpet med blant annet jordanalyser og
gjødslingsplaner.

– Vi får også annen hjelp. Når vi for eksempel ser forandringer i graset, særlig på greenene, tar vi bilder og sender til ekspertene i Felleskjøpet. Sammen med dem blir vi enige om hvordan problemene skal løses. Det kan være mangel på næringsstoffer, sjukdom eller annet. I slike situasjoner er vi litt stresset og vil ha svar der og da. Her er fagfolkene i Felleskjøpet suverene, sier Slette.

Populær

Valdres golfklubb har mange gjestespillere. Nord-Aurdal er også en stor hyttekommune og mange hyttefolk benytter tilbudet om hytte-spillerett.

– Det har blitt så populært at vi faktisk har måttet sette et tak, for særlig i helgene kan det bli så mange at vi ikke har kapasitet til alle, sier Slette.

Han roser grunneier og de andre som arbeider med og for golfbanen, ikke minst de som yter dugnadsinnsats, for at driften går bra.

JOHN DEERE: Arne Slette (t.v.) og Morten Fuglehaug foran den helgrønn-gule maskinparken hos Valdres golfklubb. (Foto: Geir Norling)