12.07.2019 | Atle Abelsen

Siden åpningen i 2001 har Miklagard Golf på Kløfta etablert seg i det øvre kvalitetssjiktet blant landets 172 golfklubber. Felleskjøpet er stolte over å være nærmest en totalleverandør av utstyr, frø og gjødsel til denne kvalitetsbevisste klubben. Med rundt 800 medlemmer er de blant de mellomstore klubbene i Norge, med en 18 hulls bane (pluss 1) til par 72.

Den svenske banemesteren Stefan Schön forteller til Samvirke at de har som intensjon om å tilhøre det øvre sjiktet i Europa når det kommer til kvalitet på klubb og fasiliteter, og da er det svært viktig å ha en leverandør som er til å stole ett hundre prosent på.

Nesten totalkunde

– Etter at Felleskjøpet kjøpte opp Reinhardt Maskin i 2006, har vi vært nærmest en totalkunde hos dem. Vi kunne sikkert spart litt her og der ved å shoppe rundt, men verdien av å ha kun en leverandør å forholde oss til nuller ut den teoretiske besparelsen.

Schön forteller at de er ekstremt fornøyde med kvaliteten på leveranser, respons og service hos Felleskjøpet. Det finnes noen spesialister på leveranser av frø, gjødsel og maskiner til golf- og fotballbaner, men alle de har kun salgskontorer i Norge. – Fra Felleskjøpet kan jeg forvente at det står en høyt kompetent mekaniker på døra samme dag som noe skjer, og reservedeler har vi dagen etter om vi bestiller før kl. 13. I vår bransje kan ikke betydningen av rask og pålitelig service overvurderes, sier han.

Felleskjøpet kan på sin side legge til at en kunde som Miklagard Golf er et veldig godt eksempel på en god og viktig kunde i satsingen på park, anlegg og idrett, der de siden 2015 har satset spesielt på å oppnå en god posisjon i markedet. I dag kan de levere så å si alt som kreves til plener, baner og greener landet rundt, og det de ikke har kan de stort sett skaffe.

– Selv om vi er en liten kundegruppe i Felleskjøpet sammenliknet med landbruket, opplever vi å bli godt tatt vare på. Responstiden er som sagt veldig liten, og de kan skaffe nesten alt vi trenger av spesialutstyr og innsatsmidler. Men vi kjøper ingen ting fra Felleskjøpet bare fordi det er fra Felleskjøpet. Når vi en sjelden gang i blant har behov som Felleskjøpet ikke kan oppfylle, opplever vi over hodet ingen problemer fra deres side med at vi bestiller annet steds fra, forteller Schön.

Norrønt tema

Miklagard Golf ligger på Kløfta, bare et par kilometer fra Felleskjøpets store utsalgssted rett ved siden av E6 mellom Oslo og Gardermoen. Klubben ligger i Ullensaker kommune, et område med sterke historiske tradisjoner helt tilbake til vikingtiden. Miklagard er det norrøne navnet på Istanbul, historisk kjent som et viktig handelssentrum. Alle hullene på banen har fått navn etter norrøne guder og konger. Skilter, bygninger og utseendet på banen er inspirert av den norrøne historien.

Banen er designet av den kjente golfarkitekten Robert Trent Jones Jr., som har tegnet rundt 200 baner verden over. Tre av dem ligger i Norge. RTJs baner er kjent for å stimulere til dristig spill, og appellerer spesielt til spillernes kreativitet og dyktighet. Det finnes en internasjonal spillerbevegelse som kaller seg «RTJ Golf Trail», som har som mål å spille på så mange av den berømte golfarkitektens baner som mulig.

– At vi er en Robert Trent Jones-bane, er en del av vår ambisjon om å være blant de kvalitetsmessig beste banene. Et annet viktig virkemiddel er å velge riktig gress, gjødsel og optimalt utstyr, sier Schön.

Han forteller at de bruker gresstypen krypkvein, som er foretrukket av de mest ambisiøse klubbene. Dette er en flerårig art med stor evne til å reparere nedslagsmerker og golfskader der ballen ruller veldig godt når gresset vedlikeholdes riktig. Ved god næringstilgang vokser det fort, så det bør klippes lavt en gang om dagen.

– Vi bruker en svensk konsulent, bosatt i USA, til å foreta jordanalyser med jevne mellomrom. Ut fra analysene vet vi nøyaktig ha gresset trenger av vanning og gjødsel. Slike jordanalyser kunne sikkert også Felleskjøpet foretatt, men vi vil ha en ett hundre prosents upartisk vurdering.

Bytter ofte

– At utstyret er i bruk hver eneste dag, betyr at vi ikke har stort slingringsmonn på driftsstans. Vi bytter alle maskinene mellom hvert tredje til femte år, og investerer opptil to millioner kroner årlig i utstyrsparken, sier Schön.

Totalt har de mer enn 30 maskiner i stallen, fra håndholdte gressklippere til de største traktorene. Det går mye i John Deere, der de blant annet har fire traktorer. Tre av gressklipperne styres ved hjelp av GPS. – Vi planlegger nå til å satse på såmaskiner fra Reddick, som også finnes i sortimentet til Felleskjøpet. Dette er spesialutstyr rettet mot greener, og en type maskiner som er i rivende utvikling. Her er det viktig at vi henger med, og Felleskjøpet er en god partner i dette.

For øyeblikket er Miklagard golf inne i en ombyggingsperiode, der de blant annet tar av en del av banen for at Haut Nordic skal kunne bygge et konferansehotell rett ved siden av klubben. Det betyr at fem hull må anlegges nye eller bygges om. I tillegg bygger de en ny Driving Range og oppdaterer vanningsanlegget og dreneringssystemet. Hele ombyggingen er budsjettert til 35 millioner kroner. Det merker klubben, som omsetter for rundt 26 millioner kroner årlig. – Men det må til om vi skal fortsatt ligge i det øvre sjiktet bant de beste klubbene i Norge, sier banemester Stefan Schön.